Una vàlvula antiretorn evitarà la inundabilitat en el nucli urbà d’Alzira

0
140

La comporta està instal.lant-se en la boca del desaigüe del clavegueram al Xúquer pròxim al pont de Ferro 

El treball d’instal·lació d’una vàlvula antiretorn en el punt en què desaigua el clavegueram al riu Xúquer, a l’altura del Pont de Ferro d’Alzira, ja s’ha iniciat, i està previst que estiga acabat abans que finalitze el mes de juliol.

La instal·lació de la vàlvula perseguix evitar que, en períodes de crescudes, l’aigua del riu entre al nucli urbà de la vila a través del sistema de clavegueram municipal, cosa que evitarà que s’inunden els garatges i soterranis de les avingudes de Lluís Suñer, dels Sants Patrons i de la Hispanitat. La problemàtica es degut a que la xarxa de clavegueram d’Alzira és fonamentalment unitària, per la qual cosa les aigües pluvials són transportades per les mateixes conduccions que les residuals. En episodis de pluja, quan el cabal que aplega a les estacions de bombeig supera la capacitat màxima de les mateixes, es produeix alleujaments de la xarxa del clavegueram al riu Xúquer.

Crescudes del riu

Quan succeeixen crescudes del riu, el nivell de l’aigua del riu puja per damunt de la cota d’abocament d’este col·lector, el que provoca l’entrada de l’aigua del riu a la xarxa de sanejament municipal i provoca les inundacions en la zona urbana provinent de l’esmentat caval fluvial. Este tipus d’inundacions són recurrents degut a les crescudes del riu provocades pels embasaments dels pantans ubicats aigües amunt.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha realitzat hui una visita a les obres per comprovar l’estat d’execució. «És una obra necessària per a anar fent passos en positiu de cara a minimitzar la problemàtica d’inundabilitat que patix la nostra ciutat cada vegada que plou més de l’habitual. Per això, des de la Regidoria junt amb l’empresa Aigües de València tractem de donar-li solució», segons ha manifestat el regidor.

Per a la col·locació de la comporta és necessària la utilització de maquinària pesant, per la qual cosa s’ha hagut de talar diversos arbres de la ribera del riu per a poder procedir a la boca del clavegueram.

 

 

«Una vegada finalitze l’obra es tornaran a plantar arbres en la zona en què en estos moments està realitzant-se el treball d’instal·lació de la comporta», ha manifestat el regidor.