Troben a la Murta una planta única en el món

0
750

 

Es tracta d’un híbrid de dos plantes en que una d’elles va desaparèixer fa 200 anys

L’alzireny José L. Alemany és el que l’ha trobada en una comunitat prou consolidada

Recentment, s’ha localitzat una planta endèmica (terme utilitzat per a indicar
que la distribució d’un tàxon està limitada a un àmbit de xicoteta extensió i que no
es troba en cap altra part del món) a la Vall de la Murta, denominada Ruscus x murtae,
descoberta per l’alzireny, José L. Alemany Che. Aquesta planta és un hibrid del
R u s c u s a c u l e a t u s i d e l R u s c u s hypophyllum, aquest últim, inexistent en l’actualitat a la província de València, encara que sobreviuen poblacions silvestres en la regió muntanyenca d’Alacant, als voltants del Montgó.

A la vall de la Murta hi ha una comunitat prou consolidada d’este híbrid de dos plantes, una d’elles desapareguda fa 200 anys.

Segons l’article publicat per la revista científica Flora Montiberica: “En el Paraje Natural de la Murta de Alzira se han localizado ejemplares de morfología intermedia entre R. aculeatus y hypophyllum. El estudio de estas plantas y su comparación con material de las dos especies progenitoras, ha permitido concluir que se trata de un hibrido entre estas especies.”

Hibridació ancestral

Cal tindre en compte que una de les espècies progenitores, Ruscus hypophyllum, està actualment extinta a la província de València, per la qual cosa es considera que és el resultat del que es denomina una hibridació ancestral.
Aquest cas, el de l’existència d’un hibrid orfe d’un progenitor en la zona on es desenvolupa, no és del tot estrany, havent hi altres exemples en la flora valenciana.

L’aparició d’aquest híbrid sumat a la bona salut de la qual gaudeix Ruscus aculeatus a la vall, sugereix que aquest pot Ruscus aculeatusresultar un enclavament idoni per a la reintroducció del progenitor desaparegut. A causa d’això, la Generalitat Valenciana, a través de l’equip encarregat de la conservació de flora amenaçada del Servei de Vida Silvestre està organitzant, al costat de l’associació sense ànim de lucre Interpreta Natura, la reproducció i introducció de l’espècie desapareguda.

Reintroducció de 300 exemplars

Per a això, i en col·laboració amb alumnes de la Efa Malvesia de Llombai, l’Associació Mediambiental Murta i Casella i l’Ajuntament d’Alzira, es procedirà a la reintroducció d’uns 300 exemplars de Ruscus hipophyllum proporcionats pel CIEF (Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal), a la Vall de la Murta i la Casella, incrementant així la biodiversitat i el valor intrínsec d’aquest preuat paratge.

La producció d’aquestes plantes per part del Servei de Vida Silvestre en el CIEF s’ha beneficiat del suport financer del Fons Europeu Agrícola del Fons Rural (FEADER) en el marc de l’Operació 8.5.3 “Conservació i desenvolupament de la Xarxa Natura 2000” com a part del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Salva Iñigo Luis
Associació Medioambiental Murta i Casella