De la salut del planeta depén la nostra / Opinió: Fernando Pascual

0
156
5 DE JUNY Dia Mundial del Medi Ambient 2021
Des del PSOE d’Alzira, considerem que la preservació dels ecosistemes és una responsabilitat que concerneix a tots des de governs i organismes per al desenvolupament, fins a empreses i ciutadania en general i per això, en el Dia Mundial del Medi Ambient d’enguany, es volem conscienciar sobre la importància d’actuar contra la seua degradació.
D’entre els múltiples beneficis de la biodiversitat com a suport fonamental de la vida, cal destacar un clau en aquests moments: ens protegeix de malalties infeccioses.
La millor estratègia contra les pandèmies és invertir en salut ambiental. L’alarmant degradació dels ecosistemes incrementa progressivament el risc de futures crisis sanitàries.
Els socialistes estem convençuts que d’ací a 2030, la restauració de 350 milions d’hectàrees d’ecosistemes terrestres i aquàtics degradats podria generar molts beneficis econòmics, en forma de serveis ecosistèmics.
La restauració també podria eliminar de l’atmosfera de 13 a 26 gigatones de gasos d’efecte d’hivernacle. Els beneficis econòmics d’aquestes intervencions excedeixen en deu vegades el cost de la inversió, mentre que el preu de la inacció és almenys tres vegades major que el de la restauració.
Per al PSOE d’Alzira, és urgent, doncs, detindre i revertir la degradació dels ecosistemes en tots els continents i oceans. Amb això s’estarà contribuint a erradicar la pobresa, a combatre el canvi climàtic i a evitar una extinció massiva.
La pandèmia del COVID-19, que ha posat en qüestió el nostre concepte de seguretat, estressant fins al seu límit els sistemes de salut més robustos, i desencadenant una profunda crisi econòmica i social, ha evidenciat l’estreta relació entre salut ambiental i salut pública.
L’Organització Mundial de la Salut calcula que un 24% de la càrrega mundial de morbiditat i un 23% de la mortalitat són atribuïbles a factors mediambientals.
L’Agenda 2030 ja aporta un enfocament integrat de les polítiques mediambientals i sanitàries per a protegir els més vulnerables, i maximitzar els beneficis que la naturalesa ofereix en suport de la nostra salut i benestar.
Els socialistes alzirenys tenim un compromís amb un desenvolupament sostenible que inclou avançar en polítiques públiques efectives de protecció del medi ambient que, al seu torn, coadjuven a la protecció social i la prevenció i promoció de la salut.
Fernando Pascual Moscardo
President del PSOE d’Alzira