El ministeri estudia alternatives per a reduir el risc d’inundacions a la Ribera del Xúquer

0
146

El termini d’execució de l’estudi és de 24 mesos i el pressupost de 822.000€

 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha adjudicat l’estudi d’alternatives per a la reducció del risc d’inundacions de la Ribera del Xúquer, per un import de 822.679 euros i un termini d’execució de 24 mesos, a l’empresa Tècnica i Projectes, S.A. (TYPSA).

Les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, són algunes de les zones que presenten major risc d’inundació de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

Per això, arran de les avingudes de 1982, 1985 i 1987 s’han anat desenvolupant nombroses actuacions per a disminuir els danys que produeixen les inundacions en la zona, en concret amb la construcció de les preses de Tous, Escalona i Bellús. No obstant això, el risc continua sent elevat, i la zona està declarada com a àrea de risc potencial significatiu d’inundació segons la Directiva d’Inundacions.

Aquesta actuació de la Ribera del Xúquer forma part del Programa de Mesures del Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer per al cicle de planificació 2016-2021, aprovat per Reial decret, com la mesura estructural denominada «Pla General d’Inundacions del Xúquer».

Per a posar en marxa aquest pla s’ha realitzat un estudi de cost-benefici, l’informe final del qual mostra la viabilitat econòmica de les obres estudiades, si bé, a causa de la seua magnitud, necessiten ser prioritzades i definides detalladament per a procedir a la seua execució.

Cinc projectes bàsics

L’objectiu d’aquest contracte és redactar cinc projectes bàsics que siguen viables des del punt de vista tècnic, econòmic, social i ambiental, tenint en compte els treballs ja executats i amb tota l’experiència adquirida en l’elaboració dels mapes de perillositat i risc de la zona.

Aquests projectes permetran trobar solucions als problemes d’inundació presents en la plana d’inundació del riu Xúquer, una situació produïda per les aportacions dels rius Magre (aigües avall de la presa de Forata), Sellent i Cànyoles (afluent del riu Albaida aigües avall de la presa de Bellús).

També es redactaran deu estudis pilot per a l’adaptació al risc d’inundació d’edificacions o instal·lacions vulnerables en aquesta zona.

Solucions per a protegir a la població

Tant els cinc projectes bàsics com els deu estudis pilot d’adaptació al risc d’inundació hauran de plantejar solucions per a la protecció de la població i els béns enfront del risc d’inundacions; la recuperació de l’espai fluvial i els seus valors naturals, socials i paisatgístics i la millora en la gestió dels usos de sòl en la zona indubtable i la connectivitat ecològica entre els espais naturals protegits.

Per a poder aconseguir aquests objectius serà necessari establir contactes freqüents amb les Administracions locals i els agents socials, que permeten dissenyar conjuntament solucions eficaces en la gestió del risc d’inundació, però també sostenibles i compatibles amb el territori.

En 2006 es van iniciar els diferents estudis, models i anàlisis que van donar lloc als avantprojectes de les preses de Sellent, Montesa i Marquesat, i als dos projectes constructius de les actuacions en la plana d’inundació del riu Xúquer.

Durant l’any 2010 es van redactar els projectes de «Condicionament del riu Xúquer entre Carcaixent i l’autopista AP-7» i de «Millora del drenatge de la Marjal sud del riu Xúquer», iniciant-se la tramitació d’avaluació d’impacte ambiental conjunta de tots dos projectes.

Entre els anys 2011 i 2013 es va realitzar part del Pla de Participació Pública, amb la idea d’avaluar els impactes que les obres provocarien sobre el territori. Però els projectes es van abandonar per dubtes quant als imports de les obres i de les expropiacions i la situació econòmica del país en aquells anys.