La JLF d’Alzira aclarix la polèmica originada per la repetició de la votació

0
328

Davant les distintes acusacions que s’han vertit sobre la Junta Local Fallera respecte al resultat de la votació efectuada en la passada Assemblea de presidents del passat 17/05/21. JLF, Junta Local Fallera d’Alzira vol aclarir els següents punts:

 

  • La reunió va començar amb l’intervenció del senyor alcalde i posteriorment amb l’explicació per part del President de JLF de la proposta de JLFA.

 

  • Una vegada resolts els dubtes d’alguns Presidents es va procedir a votar aquesta proposta en la que es plantejava que les comissions eren lliures de plantar Falles al 2021, escollint una de les tres opcions A, B i C descrites, donant el termini d’una setmana per a traslladar-la a les seues comissions i que els fallers decidiren la opció més oportuna.

 

  • Quan el President va preguntar a l’Assemblea si ratificaven la proposta un total de 13 comissions votaren si, 19 comissions votaren no, i 3 abstenció.

 

  • El president va informar a l’Assamblea que després del resultat de la votació la proposta quedava anul·lada.

 

  • A continuació i a petició d’alguns presidents, ja que no havien entès l’explicació del que havien de votar, el Sr.Alcalde de la ciutat va prendre la paraula i tornà a explicar el que minuts abans havia estat explicat per Jaume Bohigues, per tal d’aclarir els possibles dubtes que pogueren haver sorgit.

 

  • A requeriment d’alguns presidents es va demanar tornar a votar la proposta i el president de JLFA va preguntar als presents si volien repetir la votació, i 25 dels 35 representants de les comissions alçaren la mà en el sentit de tornar a votar la proposta de JLFA; motiu pel qual es va repetir la votació.

 

  • La segona votació va resultar aprovada amb 23 vots a favor de traslladar la proposta a les comissions i 12 abstencions. Cap vot en contra.

 

  • Si algun faller o fallera de la ciutat d’Alzira, vol comprovar aquets fets pot posar-se en contacte amb la secretària de JLFA per consultar l’Acta de l’assemblea del passat 17/05/2021.
  • Jaume Bohigues / President de la JLF