El canal Interceptor d’Alzira funcionarà a primers de 2022

0
247
Un moment de la presentació del projecte del Canal Interceptor que connectarà amb el de les Basses en la rotonda de la CV-50

L’empresa Aigües de València s’ha compromés amb l’Ajuntament d’Alzira a finançar les obres del canal Interceptor pressupostades en 1,3 milions d’euros

El canal que recollirà les escorrenties dels barrancs Estrelles, Fosc, Gracia Maria i Arena estarà acabat a principis de 2022

Els tècnics municipals i els de l’empresa adjudicatària de l’aigua potable i del manteniment del clavegueram han redactat el projecte de forma conjunta.

El nou canal artificial que completarà el de les Basses, havia encallat després que Medi Ambient apenes consignara una partida de 116.000 euros en els últims pressupostos de la Generalitat. La conselleria pretén aconseguir fons europeus per a esta important infraestructura que evitarà les inundacions dels barris de l’Alquenència i Venècia, però com de moment no arriben, l’Ajuntament ha volgut agilitzar la seua construcció amb el suport d’Aigües de València.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha explicat que la segona fase del canal es finançarà amb «la tarifa d’inversions» que figura en el plec de condicions del contracte d’adjudicació a l’empresa Aigües de València que culmina l’any 2027. Una tarifa que s’acaba d’ampliar a 3 milions d’euros i que els 1,4 milions restants es destinaran a millorar les xarxes de calvegueram dels carrers Jaume d’Olit i Sant Jaume.

Pascual ha assegurat que «els alzirenys no voran incrementat el seu rebut de l’aigua potable davant l’increment de la tarifa d’inversions».

 

Recorrerà 720 metres entre la rotonda de la CV-50 i el barranc de les Estrelles

El nou barranc artificial començarà a construir-se el pròxim estiu en la rotonda de la CV-50, en la carretera de Tavernes de la Valldigna i culminarà en el barranc Estrella després d’un recorregut de 720 metres, paral.lel al camí dels Pescadors, a uns 50 metres de distància, que comptarà amb una camí de servici de 5 metres d’amplària, al seu marge dret. En la rotonda, «s’executarà una nova confluència, després de retirar l’escollera actual», segons els projecte.

Cabal de 50 milions de litres

Les obres, amb un cost d’1.300.000 euros, suposarà donar continuïtat al canal construït en la primera fase en 2018. Es construiran  ara 720 metres més de canal, amb una alçada entre 2 i 3 m que discorrerà paral·lel al camí de Pescadors i que permetrà que s’evacue  més ràpid l’aigua que baixa de la muntanya, ja que podrà assumir un cabdal total de 50 milions de litres, una vegada connectades les dos fases.  Està previst que les obres comencen a l’estiu i s’allargaran durant 7 o 8 mesos, un termini que està condicionat pels tràmits necessaris amb diferents infraestructures de llum i gas i expropiacions de terrenys privats.

La regidora d’Urbanisme, Sara Garés, ha explicat, per la seua part, les actuacions provisionals que estan fent-se als barrancs Fosc i de les Estrelles que son «d’una perentòria necessitat per evitar les inundacions en els barris més pròxims en no tindre prou dimensionat el clavegueram de la zona front a avingudes extraordinàries».

El govern local pretén a més construir una bassa de laminació de les aigües i un tanc de tempesta per emmagatzemar les escorrenties i confia en que bé la conselleria, bé fons europeus financen estes infraestructures destinades a reduir la velocitat de les aigües pluvials procedents dels barrancs.

Pressupost del Canal

TOTAL: 1.376.491,54 euros

Execució: 1.025.792,28 euros

Assistència tècnica: 55.392,78 euros

Expropiacions: 295.306,48 euros