Ajudes d’Alzira al comerç tèxtil, calcer i arts gràfiques en el Pla Resistir

0
50

Aprovades les bases per a la tercera fase del Pla Resistir al comerç tèxtil, calcer i arts gràfiques entre altres

  • La segona fase es tanca amb el pagament de 126.600 euros als sectors de la festa i oci

 

Ahir s’aprovaven en Junta de Govern Extraordinària les bases per a la tercera fase del Pla Resistir, que anirà destinat al comerç de tèxtil, calcer, arts gràfiques i altres activitats d’impressió, papereries, serveis de transport terrestre i edició de periòdics.

 

La comissió del Pla Resistir ha elaborat les bases d’esta tercera convocatòria en la qual s’han inclòs noves activitats entre les permeses al Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març. El import que es destinarà a la tercera fase és de 353.314 euros.

 

Del 3 al 14 de maig es podran presentar les sol·licituds per la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alzira, a la qual es podrà accedir en l’adreça electrònica següent: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica

 

“Hem treballat en esta tercera convocatòria a partir del romanent dirigida a sectors que, inicialment, no estaven reconeguts per a rebre les ajudes de la primera i la segona fase, principalment del comerç i dels sectors gràfics. La Generalitat contemplava al decret la possibilitat d’ajudar a altres sectors que també s’han vist afectats per la pandèmia i mentre quede romanent, així ho farem. Recordem que el que no es gaste del Pla Resistir cal retornar-ho per això la determinació és anar ampliant a diferents sectors segons es va confirmant que queda romanent”, ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Els interessats poden consultar les bases completes ací

http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias/204-ajuntament-d-alziraa/12775-ajudes-autonoms

 

Esta setmana la comissió de valoració portava a terme el tancament de la segona fase de les ajudes, orientades al sector de la festa i oci. En total s’han presentat 67 sol·licituds, de les quals s’han aprovat 57, només 10 han estat descartades per duplicitat o per incompliment dels requisits. S’han abonat un total de 126.600 euros.

Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Furió “estem donant curs a les sol·licituds amb la màxima celeritat, i així anem a continuar fent-ho per a que els nostres autònoms i empreses disposen de l’ajuda tan prompte com siga possible, de fet som un dels ajuntaments que més avançats porta els tràmits del Pla Resistir i ja ens trobem a la tercera convocatòria”

PLA RESISTIR

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros.