Alzira inclou les ajudes al lloguer en el II Pla d’Emergència Social

0
96

L’Ajuntament d’Alzira aprova el segon Pla d’Emergència Social

 • Es dona continuïtat al Fons Solidari Som Alzira, destinat a alimentació infantil

 

Al recent plenari s’aprovà el segon Pla d’Emergència Social per a afrontar la crisi sanitària, que des de la Regidoria de Serveis Socials donen continuïtat a les accions portades a terme per l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social des de l’inici de la pandèmia. “Amb la valoració positiva del primer pla i amb el pressupost municipal de 2021 en vigor ja començàrem a treballar en noves mesures de caràcter social per a articular i reforçar l’atenció i protecció als segments de població més vulnerables de la ciutat.

Ara després de complir el termini d’exposició de la modificació de crèdit del romanent, ja podem donar curs al treball dels últims mesos”, ha indicat l’alcalde de la ciutat Diego Gómez. Esta segona edició està formada per un conjunt de 25 mesures entre les quals destaquen com a novetat les ajudes al lloguer, l’acord amb Psicòlegs sense fronteres i la regeneració de la plaça de la Ribera.

 

“Fer front a l’escenari de la pandèmia està suposant un esforç inaudit de mitjans i recursos del conjunt de les Administracions Públiques. Hem portat a terme una decidida mobilització de recursos del sector públic per a garantir els drets bàsics i  gestionar béns que afecten directament les persones i es consideren imprescindibles per al funcionament normal de la societat”, ha explicat la regidora de Serveis Socials, Marina Mir.

 

De manera sintètica, en esta segona edició del pla, ja es treballa o es farà pròximament en les següents mesures que s’han considerat de màxima importància:

 

1.- Ajudes d’habitatge per a afrontar problemes sobrevinguts del lloguer. En les ajudes de 2020 es van beneficar 58 famílies, amb els fons de la Generalitat. Si afegim el fons municipal de 28.515 euros, es podrien acollir unes 40 famílies més.

2.- Acord amb Protecció Civil del nostre municipi per al repartiment d’alimentació i medicaments a persones majors, dependents i amb mobilitat reduïda.

3.-“Agenda col·laborativa” amb totes les entitats socials del municipi.

4.- Punts d’informació de Serveis Socials per a facilitar l’accés a ajudes i atenció
5.- Enfortir l’aliança amb Creu Roja a través d’increment de subvenció nominativa amb el projecte “Creu Roja respon” i 31.845 euros. S’habilitarà un dispositiu d’emergència social mòbil per a facilitar recursos bàsics (alimentació, roba d’abric, beguda calenta, kit de roba, kit d’higiene) a persones transeünts derivades des de Serveis Socials o dels Cossos de Policia. Este servei estarà habilitat durant les vesprades i caps de setmana.

6.- Garantir la seguretat alimentària i l’atenció immediata mitjançant la subvenció a “Norte Perdido” amb un increment de 10.000 euros i amb la reedició del projecte nutricional i d’alimentació bàsica per al període estival  “SOM ALZIRA”, al que ja es poden fer aportacions.

7.- Valoracions de la dependència a domicili per a reduir les llistes d’espera.

8.- “Unitat d’acció comunitària” per a atendre urgències socials.

9.- Detecció de persones vulnerables. Col·laboració entre centres de salut, assistència hospitalària, salut pública, farmàcies, serveis socials i  policia local.

10.- “CRIDA’M”  de promoció d’autocures i suport social telefònic en persones majors que viuen soles.

11.- Extremar la vigilància en les denúncies sobre violència de gènere.

12.- Control i seguiment de xiquets, xiquetes i adolescents (NNA) pel seu especial risc i vulnerabilitat.

13.-  Xarxa de serveis assistencials domiciliaris

14.- Pla d’assistència i acompanyament al malalt amb trastorn mental greu i suport psicosocial als seus familiars.

15.- Actuacions contra la pobresa energètica entre Serveis Socials, Oficina Verda i la col·laboració de la cooperativa  “aeioLuz”.

16.- Fer front a la Bretxa digital per garantir l’accés a l’educació en tots els aspectes.

17.- Regeneració urbana i rehabilitació integral d’habitatges en la Plaça de la Ribera. Adjudicació de 8 habitatges, per part de l’EVHA, en l’immoble de la  Plaça Germanies.

18.-  Acord de col·laboració amb l’ONG “Psicòlegs sense fronteres” per a establir assistència psicològica online i atendre les persones que han perdut a algun membre per la pandèmia.

19.-  Pla de contingència específic SAD per a auxiliars del servei d’ajuda a domicili per a garantir les màximes condicions de protecció i seguretat.

20.- Pla específic d’actuació en un marc clar d’objectius per a salvaguardar la qualitat assistencial residencial als establiments residencials, Solimar i la Residència Municipal , amb un total de 130 places de titularitat pública.

21.- Xarxa local de solidaritat. Necessitem fer-nos més solidaris, aprendre de les pèrdues que ha comportat esta crisi, compartir dubtes i plantejar-nos col·lectivament les preguntes del que està passant i per què està passant. Proposem que es cree, impulse i fomente l’espai «Equal Fòrum. Fòrum d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira» concebut com un espai de connexió per al pensament, la reflexió, la participació, la comunicació i també, com no, per l’expressió d’emocions i sentiments.  Un espai per a fer ciutat amb la ciutadania.

22.- Servei comarcal d’allotjament temporal. Creix la preocupació pels casos de persones transeünts sense sostre, desnonats, alcoholisme, que necessiten l’allotjament immediat, cobertura sanitària i atenció de les necessitats més bàsiques i elementals.

23.- Pla de millora dels aparells informàtics per a incorporar-se tot l’equip de Serveis Socials en una xarxa virtual i programar reunions  tècniques, comissions de valoració,  supervisió de casos i altres sessions que obligatòriament, per llei, requereixen el seu caràcter col·legiat. 24.- Projecte RIU, del pla actuacions de formació, informació i sensibilització entre la població més vulnerable del barri de L’Alquerieta per a la prevenció del COVID 19.  25.- «Projecte Orígens», en col·laboració amb l’entitat «Llavorem», que posa en valor l’agricultura respectuosa amb el medi ambient (agroecologia) i, en temps de desigualtat i fam, parlar de sobirania alimentària (progres humà) .

Fons Solidari Som Alzira

El fons solidari Som Alzira, es va crear en maig de 2020 per a cobrir les necessitats extremes creades per la crisi social derivada de la Covid-19.

“De nou posem en marxa este fons solidari orientat a ajudar els nostres veïns i veïnes  que necessiten una ajuda extra per a l’alimentació dels seus xiquets i xiquetes quan arriba l’estiu, per això s’ha decidit donar continuïtat a este fons“, ha explicat la regidora de l’àrea Marina Mir.

 

Empreses i organitzacions es poden sumar les donacions de la ciutadania que de manera individual vullga fer aportacions econòmiques destinades a atendre les persones a través del compte de Caixa Popular  ES09 3159 0054 2426 9480 2923. El referit Fons serà gestionat per l’Àrea de Serveis Socials, la qual deurà destinar els imports resultants a les famílies per tal que puguen efectuar les seues compres en els supermercats de la localitat.

 

Pla d’Emergència Social I

 

El  Pla d’Emergència Social de l’Àrea es va aprovar el passat 29 d’abril per afrontar els efectes d’esta crisi que ha sacsejat fortament el funcionament normal de la societat en conjunt. La realitat local més pròxima, les condicions personals i familiars de la població es van vore seriosament afectades.

 

La memòria del primer Pla, presentada el passat mes de juny, quantificava  en més de 140.000 € en ajudes d’emergència i vora 2600 persones ateses. Concretament les accions consistiren a:

 • 553 cridades telefòniques per a resoldre diferents necessitats.
 • 570 ajudes PEIS de caràcter econòmic que suposen 142.595 euros.
 • Creu Roja: ha gestionat i entregat a les cases 761 lots de productes de necessitats bàsiques, aliments, neteja i higiene personal a més de 55 targetes de compra Consum, amb un import de 8.950 euros.
 • Renda Valenciana d’Inclusió. S’han realitzat 106 seguiments.
 • Majors: Des de l’àrea s’ha donat resposta a les necessitats dels serveis domiciliaris de proximitat amb l’aplicació de diferents programes i amb una atenció pròxima.
 • 135 acompanyaments i seguiments de menors i famílies que es troben en possible situació de risc o vulnerabilitat social
 • Elaboració d’informes en l’àmbit de la protecció de menors.
 • Seguiment menors amb mesura judicial imposada (10 menors cada mes).
 • Atenció a menors afectats per la bretxa digital mitjançant la cessió de dispositius (30 tauletes tàctils) i connexions wifi (25).
 • Col·laboració en la gestió i dotació d’ajudes econòmiques (79 ajudes tramitades) i alimentàries (94 ajudes tramitades).