L’Alcúdia aprova per unanimitat el I Pla Municipal d’Igualtat

0
214

L’Ajuntament de l’Alcúdia va celebrar ahir de vesprada el Ple Ordinari i telemàtic del mes de març, amb la presència de 16 dels 17 regidors i regidores, Els 12 punts de l’ordre del dia van ser aprovats, 8 d’ells per unanimitat i 4 per majoria.

 

Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat dels tres grups presents al consistori, PSPV, PP i Compromís, el I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia i procedir a la seua publicació Publicar l’acord en el tauler d’anuncis, en la pàgina web de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Es van aprovar, també per unanimitat:

 

  • La modificació de les Bases reguladores de les Ajudes Econòmiques per al Menjador dels alumnes de 1r cicle d’Educació Infantil (0-3 anys), que enguany passen de ser d’un 20% de la quantitat total del cost anual del menjador, per a tots els xiquets i xiquetes que no tinguen la subvenció en la seua totalitat per part de Serveis socials.

 

  • La sol·licitud, pel que fa a este Ajuntament, de reconeixement de la Mancomunitat de la Ribera Alta com a «mancomunitat d’àmbit comarcal» a l’empara de la LMANC i la modificació dels Estatuts.

 

  • L’adhesió al nou Conveni de col·laboració, subscrit en data 1 de febrer de 2021, entre el Ministeri d’Assumptes Socials i Agenda 2030 i la Generalitat Valenciana, per a la difusió i implantació del SIUSS i la seua aplicació informàtica.

 

  • Subscriure’s al nou Conveni de col·laboració per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria, a través del Servei Municipal de Parcs i Jardins, en el centre educatiu IES Vicente Gandia, de Castelló de la Ribera.

 

  • Demanar el reconeixement, de l’Activitat Física i Esport com a «Activitat Essencial» dins d’un estat d’alarma, per ser i tenir un clar benefici per a la salut de les persones que el practiquen, fent èmfasis en la seua essencialitat des del context de la pandèmia sanitària de la COVID-19.

 

  • Instar als poders públics competents que realitzen de manera urgent les modificacions normatives pertinents de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per tal de donar estabilitat i posar fi a la situació d’abús en què es puguen trobar les persones interines que venen ocupant llocs en les administracions públiques.

 

Van ser aprovades altres quatre mocions, en este cas no per unanimitat:

 

  • Amb 14 vots a favor (PSPV i PP) i els 2 de Compromís en contra, l’Ajuntament de l’Alcúdia acorda instar a totes les Administracions implicades d’una manera o un altra -des del Ministeri de Transició Ecològica i el Ministeri d’Agricultura, fins a la Conselleria d’Agricultura- a accelerar al màxim l’execució de les obres pendents per a la modernització dels regadius vinculats als cabals del Xúquer que nodreixen el Parc Natural de l’Albufera, presentada pel PSPV.

 

  • Amb 14 vots a favor (PSPV i PP) i l’abstenció de Compromís, s’aprova la proposta de resolució per a condemnar les manifestacions que inciten a l’odi i la violència i donar suport a les forces i cossos de seguretat de l’estat, presentada pel PP.

 

  • Amb 4 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSPV i Compromís, grup que presentava la moció), el plenari de l’Alcúdia aprova la moció presentada per Compromís el seu compromís amb la defensa de la llibertat d’expressió com a dret fonamental i mostrar la seua solidaritat amb totes les persones perseguides injustament per exercir el seu dret a la llibertat d’expressió, especialment aquelles per fer-ho a través de la creació artística.

 

  • Finalment, i també amb els vots en contra del PP i a favor dels altres dos grups municipals, s’aprovà la proposta de resolució pel tancament de la central nuclear de Cofrents, presentada per Compromís. En l’acord es recorda al Govern central que hi ha un Acord de les Corts Valencianes perquè no es prorrogue l’activitat a Cofrents més enllà de 2021, que inclou el vot favorable del PSPV i d’Unides Podem, que conformen també el Govern central.