La mascareta també és obligatòria en la platja i els espais a l’aire lliure

0
346

El Govern ha endurit la norma de l’ús de la màscara a Espanya. Tal com publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) aquest dimarts, serà obligatori portar màscara a la platja independentment de la distància de seguretat que existisca entre les persones.

Fins ara, l’ús de les madcaretes era obligatori sempre que no es poguera guardar la distància de seguretat de metre i mig. Ara, la nova norma que regula la desescalada obliga a portar-la a la platja i en altres espais a l’aire lliure encara que hi haja més de 1,5 metres de distància interpersonal.

Entre les mesures contemplades en el text, que entrarà demà en vigor i es mantindrà fins que acabe la pandèmia, es manté l’obligació per a les persones, a partir dels sis anys, d’usar màscara en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, fins i tot encara que es mantinga la distància de seguretat de 1,5 metres.

En qualsevol cas, la màscara no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries», assenyala el document.