Els polígons industrials d’Alzira incrementen la facturació (1,19%) durant la pandèmia (1)

0
189

En 2020 la facturació dels polígons industrials  s’eleva a 985 milions front els 973 de 2019 i els 756 de 2014

La indústria manufacturera factura el 54% del total dels sectors en Alzira

Les plantilles en canvi han disminuït l’últim any amb 4.015 treballadors en 2020 davant els 4.374 de 2019

El 80% son microempreses encara que el pes de les grans ha augmentat un 6%

 

Un estudi encarregat per l’Associació Empresarial Alzira, «Perspectives econòmiques i nous reptes durant el Covid 19», constata que la facturació ha crescut un 1,19% durant l’any 2020 en les empreses dels polígons industrials de la capital de la comarca, encara que la contracció de les plantilles arriba al 8,2%.

La facturació d’estes firmes passà dels 609 milions de l’any 2008, als 756 de 2014, en 2019 arribà a 973 i en 2020 a 985 milions d’euros. Pel que fa a les plantilles en 2019 sumaven 4.374 treballadors front els 4.015 de l’any passat, que superaven en prop d’un miler als 3.065 de 2008.

La Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) ha recollit i analitzat les dades obtingudes d’un qüestionari sobre una mostra d’empreses que formen part de l’associació empresarial alzirenya.

El sector Serveis suposa un 69% del total, seguit de la indústria i en menor mesura de la construcció. Tot i aixó l’industrial és el de major pes econòmic, per davant de serveis i construcció. Ara bé en el ranking de la facturació predomina la indústria manufacturera amb un 54% del total, seguida del comerç al per major i menor, la reparació de vehicles i motocicletes, el transport i l’emmagatzament.

El pes de les empreses agrupades en l’associació passà del 35,82% al 63,22% del total del municipi (1.539 milions), mentre que respecte a l’economia de la província de València ha progressat de l’1,12% a l’1,62%.

Respecte al tipus d’empresa més del 80% son microempreses, mentre les pimes han perdut un 10% de representativitat sobre el total d’enquestes, però s’ha incrementat el pes de la gran empresa en un 6%.

La Covid 19, segons la majoria dels enquestats, ha afectat a la liquiditat, a les inversions i també a la rendibilitat. Peró el 50% manté que l’impacte econòmic ha sigut «moderat» en relació a la productivitat de la plantilla, sent l’impagament el factor menys afectat.

Per sector l’impacte de la pandèmia, l’hostaleria ha sigut la més perjudicada en un 50%, segons l’estudi, seguida del comerç al per major i al per menor junt a la reparació de vehicles que ha perdut un 33% de la facturació habitual.

Per contra els negocis relacionats amb «altres serveis» preveuen un increment pròxim al 15% i la facturació de l’Agricultura s’estima molt semblant a la de 2019.

(*) Nota: En un segon article completarem la informació de l’estudi encarregat per l’Associació Empresarial Alzira