Alzira tanca la primera fase del Pla Resistir amb el pagament de 720.000€

0
111

L’Ajuntament ampliarà les ajudes del Pla Resistir al sector de la festa i l’oci

Ahir se celebrava una nova sessió de la Comissió de valoració, en la qual es va tancar acordar el pagament, que es farà efectiu els pròxims dies, d’esta primera fase del pla. Així mateix s’ha acordat encetar una segona fase.

Un total de 328 sol•licituds, 269 d’elles resoltes favorablement, 29 requerides per a esmenar i 40 desestimades. “Estem parlant de que hi ha consignada una dotació de 720.00 euros per a esta primera fase de les ajudes, la qual cosa significa que podem obrir la convocatòria a altres sectors” ha anunciat l’alcalde, Diego Gómez.

Romanent de 400.000€ per a la segona fase

La comissió de valoració ja està treballant en una nova convocatòria, per a la concessió del romanent, més de 400.000 euros  i la pròxima setmana passarà a Junta de Govern Local la proposta de bases on es detallaran els nous sectors que també s’han vist afectats directament per la pandèmia i que podran accedir.

“Fonamentalment es prepara una convocatòria orientada al sector de la festa: pirotècnia, floristeria, indumentaristes, artistes fallers, firers, fotògrafs i oci. Amb aquesta segona fase s’obriran les ajudes a sectors que inicialment no estaven reconeguts, però que el mateix decret contemplava la possibilitat de destinar els romanents per a ajudar a altres sectors afectats per la pandèmia.

Tercera convocatòria

A més en cas que siga possible, si no s’esgota la quantitat total, es faria una tercera convocatòria, perquè este Ajuntament el que vol és que eixe 1.149.000 euros arribe als negocis i als empresaris i autònoms que han estat afectats per esta crisi” explica Gómez.

“A més –afig- continuem amb el compromís i la promesa de donar una ràpida resposta a les sol·licituds. Recordem que en només un mes ja s’ha fet efectiu el pagament de la primera fase, per tal de que els nostres negocis puguen rebre esta ajuda tan prompte com siga possible”.

PLA RESISTIR

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros.