La millora de la xarxa d’aigua potable de Carcaixent evita una fuita de 1,8 milions de m3

0
297
La xarxa d’aigua potable de Carcaixent aconsegueix assolir el seu màxim valor històric d’eficiència

Al llarg d’aquest primer trimestre de 2021 Carcaixent consolida el seu nivell més elevat de rendiment hidràulic. En estos moments, la xarxa d’aigua potable de la localitat està funcionant de manera òptima, situant-se el rendiment hidràulic en un 74 %, per dalt de la majoria d’indicadors d’eficiència a la comarca.

En paraules de Paco Salom, alcalde de Carcaixent i regidor responsable del cicle integral de l’aigua, esta taxa suposa una molt bona notícia per a la localitat, «a banda de l’estalvi econòmic, el fet d’haver evitat perdre fins a quasi 2 milions de metres cúbics d’aigua implica un millor aprofitament dels recursos i un gran pas en la cura del Medi Ambient». L’alcalde ha destacat que és feina de les administracions treballar per oferir serveis a la ciutadania sostenibles «gràcies al treball del consistori i Aigües de València, la ciutadania disposa d’una xarxa d’aigua potable de més qualitat, eficent i més respectuosa amb el Medi Ambient».

El rendiment hidràulic és el quocient, expressat en percentatge, entre el volum d’aigua que consumeixen els veïns i veïnes i queda registrat als seus comptadors, i el volum d’aigua que es distribueix des dels dipòsits municipals de capçalera. Per tant ens indica el percentatge de l’aigua que captem i potabilitzem del medi que és realment aprofitada i no es perd al llarg de les conduccions. Essent els valors màxims d’eficiència que tècnicament es poden assolir per un abastiment amb les característiques del de Carcaixent, d’una xifra propera al 80 %.

El procés d’optimització és el resultat dels treballs duts a terme en els últims anys, amb el que s’ha experimentat una millora progressiva molt significativa, passant d’un 55 % al 2015 fins al 74 % actual, el que ha permès que s’estalvie un volum acumulat de pràcticament 1,8 milions de metres cúbics d’aigua, que seria l’equivalent al consum de quasi dos anys de tota la ciutat.

Inversions per valor de 259.109€

Les inversions realitzades per l’Ajuntament de Carcaixent i el treball d’Aigües de València, com a gestora del serveis’han demostrat com a útils i necessàries. En concret les inversions realitzades han estat de 259.109 € i han permès dividir els 89 kilòmetres de conduccions existents a Carcaixent en 25 sectors, mitjançant la instal·lació de vàlvules, comptadors a les conduccions generals i equips electrònics de control, per a poder conèixer diàriament els cabals d’aigua que circulen per la xarxa i detectar ràpidament les fuites que apareixen, utilitzant un software especial de gestió que analitza diàriament les 4.800 dades hidràuliques generades a l’abastiment.

Esta important inversió, que es finança amb el rebut que els veïns i veïnes de Carcaixent paguen del servei d’aigua potable i clavegueram, s’ha vist recompensat amb l’estalvi que l’ajuntament ha obtingut directament al no tindre que comprar l’aigua del Sistema en Alta de la Ribera, i que haguera suposat unes despeses de 326.868 €.

A més a més, cal recordar que millorar l’eficiència hidràulica és millorar la qualitat del servei que es presta als veïns, perquè ens permetrà minimitzar les afeccions del subministrament i molèsties, i permet estalviar recursos naturals i garantir un subministrament d’aigua de qualitat de forma més sostenible.

A partir d’ara, cal continuar en esta línia i des de l’ajuntament i la concessionària del servei estudien la forma d’optimitzar les inversions necessàries, i que ara mateixa es centren en una nova fase de sectorització de la xarxa, que tants bons resultats ha donat, la instal·lació d’una sèrie de comptadors per a la gestió de consums municipals valorats junt a un exhaustiu estudi tècnic de les canonades d’aigua que es convenient renovar i que permetrà identificar aquelles canonades que encara existeixen construïdes amb materials obsolets, com el fibrociment, que han presentat més problemes d’avaries als darrers anys i que en cas de ruptura ocasionen un major nombre de veïns afectats. Amb estes actuacions es podrà garantir la continua millora de l’eficiència i continuar generant un important estalvi de recursos.