L’Alcúdia realitzarà l’endoteràpia a 600 arbres

0
218

L’Ajuntament de l’Alcúdia adquireix l’equip i forma al personal de Parcs i Jardins per a realitzar l’endoteràpia a tots els arbres

A l’Alcúdia es realitzaran en 2021 al voltant de 1500 injeccions sobre un total de 600 arbres

L’endoteràpia vegetal és un mètode alternatiu de tractament fitosanitari amb baix impacte ambiental. El sistema consisteix en la injecció al tronc d’una substància nutritiva o fitosanitària que és dirigida junt amb la saba bruta, en direcció a l’àpex de la planta. El mètode destaca respecte als tradicionals tractaments per l’absència de polvoritzacions o aspersions de productes químics susceptibles de contaminar aire, sòls i aigües. Així, resulta totalment innòcua per a la salut de les persones i animal, i es pot utilitzar en parcs i jardins independentment de la presència d’usuaris.

A l’Alcúdia, l’endoteràpia vegetal ha estat sent utilitzat als arbres dels parcs i jardins els darrers tres anys per part d’una empresa externa. L’efectivitat ha sigut molt bona en control de processionària del pi, així com en el control de la galeruca de l’om i els polls en xicranda i tipa.

La necessitat d’adaptar els tractaments a la realitat local, posant-los en mans dels que realitzen el seguiment efectiu dels resultats, ha portat a l’Ajuntament de l’Alcúdia a adquirir l’equip i formar el personal de Parcs i Jardins per tal de realitzar els tractaments amb mitjans propis.

S’ha optat per adquirir el mateix sistema, Direct-Inject, que s’ha estat emprant durant estos tres anys anteriors. Consisteix en la inserció a pressió d’una agulla de 3 mm de diàmetre en les capes exteriors de la fusta, on s’injecta amb pressió moderada un volum entre 1 i 2 ml de substància activa. Després d’esperar uns minuts perquè es done l’absorció del material injectat, es retira l’agulla, tancant-se la ferida per part dels exsudats de l’arbre de forma ràpida i sense deixar marques greus.

En total a l’Alcúdia s’estima que es realitzaran en l’any 2021 al voltant de 1500 injeccions sobre un total de 600 arbres. L’elevat volum d’arbres tractats anualment implica que la compra de l’equip i les matèries necessàries per a la realització del mateix amb mitjans propis suposa ja, el primer any, un estalvi de 800 € sobre el tractament extern, amortitzant l’equip sobradament. A més, l’estalvi en els següents anys d’aplicació pròpia superarà els 4000 € anuals.

L’endoteràpia vegetal és una ferramenta que presenta molts avantatges per al seu ús en parcs i jardins públics enfront dels tradicionals mètodes d’aspersió i polvorització, com són menys tractaments anuals, major especificitat enfront de la plaga objectiva, absència de contaminació del medi i nul·la incidència sobre els ciutadans. Les seues limitacions poden ser compensades amb l’ús d’altres metodologies enfront de casos concrets i en absolut eclipsen els seus avantatges.