Dupliquen el cabal del riu davant la recent denúncia de Xúquer Viu

0
204
Gràfic sobre el cabal del Xúquer
El riu el passat cap de setmana

El passat dissabte 14 de març, coincidint amb el Dia Internacional d’Acció pels Rius, Xúquer Viu va reclamar més cabal per al riu. Eixe dia Xúquer Viu va poder comprovar l’insuficient cabal que flueix al pas per la població de Sumacàrcer per mig d’una sèrie de fotografies.

El dia següent d’aquesta denúncia el cabal del riu es va duplicar com es pot comprovar en el gràfic, passant de poc més de 2 m3/segon a més de 4 m3/segon. Aquest cabal que presenta el riu en aquests moments és el que hauria de ser l’habitual com a cabal mínim durant tot l’any. Podem comparar aquestes fotos amb les que publicàvem el passat 14 de març.