La Ribera pagarà el 100% del sou als sanitaris en situació de baixa per contagi Covid

0
203

El Departament de Salut de la Ribera pagarà el 100% de la base de cotització als professionals que han estat de baixa per contagiar-se de Covid-19 en l’àmbit laboral.

 

Abans de la publicació del Reial Decret-Llei 3/2021 el darrer 3 de febrer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Covid-19 estava catalogat com a accident de treball i, en aplicació del IV Conveni Col·lectiu de la Ribera, signat en 2016, i que estableix el règim jurídic del personal laboral del Departament de Salut de la Ribera, s’abonava com a tal, de manera que estos professionals percebien el 90% de les seues retribucions fixes durant la seua incapacitat temporal (baixa).

 

A partir de la publicació del Reial Decret-Llei 3/2021, que reconeix el Covid-19 com a malaltia professional a efecte de prestacions, la Direcció del Departament de Salut de la Ribera, analitzant l’article 6 del Reial Decret, ha trobat un possible marc legal per a completar el salari dels treballadors laborals que compleixen amb les premisses de la Llei, ja que el IV Conveni Col·lectiu de la Ribera, defineix, en el seu article 36.1, que en situació de malaltia professional declarada per la Mútua o l’òrgan competent, l’empresa complementarà la prestació d’incapacitat temporal fins a aconseguir el 100% de la base de cotització.

 

A instàncies de la Direcció del Departament de Salut, que eleva la consulta a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, esta després d’analitzar la normativa i la possibilitat d’aplicar-la al personal laboral d’este Departament de Salut, conclou que s’abonarà el 100% de la base reguladora durant el temps que dure la incapacitat temporal, als treballadors que han contret la malaltia Covid-19 en l’àmbit laboral, sempre que quede acreditada en informe de Prevenció de Riscos Laborals i per la Mútua que farà el reconeixement del contagi dins de l’àmbit laboral.