CCOO reivindica la igualtat de les dones en temps de pandèmia

0
97

En el dia 8 de Març CCOO continua MANIFESTANT el seu compromís per la consecució de la igualtat real entre dones i homes i l’eliminació de totes les formes de discriminació i violència cap a les dones, i molt especialment en el nostre principal àmbit d’actuació com és l’àmbit laboral.

Per a CCOO l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un objectiu prioritari, i el nostre compromís per a la consecució d’aquest objectiu es materialitza dia a dia en la nostra activitat. Aconseguir que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes es convertisca en una realitat i que tinguem una societat més justa, inclusiva i solidària, són principis irrenunciables per a la nostra organització.

La pandèmia ha evidenciat en major manera els desequilibris i les desigualtats  entre dones i homes i ha posat de manifest dèficits importants del nostre estat de benestar i de protecció social. Aquesta crisi ha posat de manifest les conseqüències socials greus i especialment negatives que tenen per a les dones, tant per a les que treballen en el sector de cures, com per a treballadores que assumeixen de manera majoritària aquestes tasques en l’àmbit de la llar que han de compatibilitzar treball i cures familiars i ha evidenciat la falta d’implicació dels homes en estes tasques, tan esencials i necessàries per al funcionament de la societat.

Així mateix, durant aquest temps de pandèmia les situacions de violència cap a les dones també s’han agreujat, especialment durant el confinament domiciliari, s’ha destruït ocupació i la taxa de pobresa s’ha incrementat notablement, i ha fet novament les dones més vulnerables.

Caldria analitzar quin és el procés pel que una dona que al neixement és lliure, la societat la converteix en una subordinada dels homes, en tots els aspectes, tenint que demostrat en cada moment la seua valua i tenint que dedicar molts més esforços  que els homes per aconseguir els mateixos objectius, la qual cosa es tradueix en menys oportunitats laborals per a les dones i per tant, en limitacions al seu dret a l’autonomia personal i a la igualtat.

Hem de continuar empentant per a trencar el sostre de vidre que continua dificultant que les dones tinguem les mateixes oportunitats i reiterem el nostre compromís amb la defensa de la igualtat i el foment de mesures que contribuïsquen a la millora de la vida de les treballadores, tant en l’àmbit laboral com personal.

Per a CCOO tots els dies són una oportunitat per a millorar el món i esta millora no serà completa fins que s’aconseguixca la Igualtat Real entre totes les persones.

CCOO ha realitzat concentracions en els centres de treball respectant rigorosament les mesures de protecció de la salut de les persones.

 

Àngels López García-Antón

Delegada de Personal de CCOO