El Ministeri concedix ajudes a Alzira per millorar el camí de la Casella i el Vell de Corbera

0
129
Camí de la Solana de la Casella este matí

Alzira millorarà, en breu, distints trams dels camins de la Solana de la Casella i del Vell de Corbera que patiren considerables deterioraments durant els episodis de pluges que ocorregueren en novembre de l’any 2018. El pressupost total de les obres, que començaran en breu, és de 156.980€ finançiats al 50% entre el Ministeri de Política Territorial i l’Ajuntament de la capital comarcal.

D’altra banda la regidoria de Medi Ambient ha sol.licitat una subvenció de 323.000 euros per reparar els camins, Travessa de la Murta i Travessia de Vistabella afectats pel temporal ocorregut a la comarca en novembre de 2020.

Els treballs d’este projecte, consisteixen bàsicament en la millora i reparació de l’ample útil existent de la plataforma del tram del camí amb paviment asfàltic, en trams que presenten major degradació i zones de trànsit en la Travessia de Vistabella. I la solució contemplada en els trams en la Travessa de la Murta per l’erosió continuada dels seus marges i la part central del camí en contacte amb aigües pluvials, s’opta per plantejar l’estés de llastos i solera de formigó. Així com la construcció de murs de formigó i de bloc de formigó en tots dos camins per a consolidar les seues bogues i evitar el descarnat de la secció, segon recull la memòria de la valoració de danys presentada.