L’Alcúdia torna el 25% de la matrícula a l’alumnat de música

0
275

La subvenció, que forma part de les mesures econòmiques per a ajudar els ensenyaments musicals al poble, es veurà reflectida en el rebut del mes de febrer de tot l’alumnat del Centre Professional de Música de l’Alcúdia.

Les famílies que tenen algun dels seus membres matriculat al centre professional de música comprovaran en el rebut d’este mes que l’import a pagar este mes, els ha abaixat l’equivalent a la quarta part de la matrícula que pagaren a principi de curs, que és una quantitat diferent segons el nivell d’estudis i el nombre d’assignatures de què estiguen matriculats.

El centre compta enguany amb 251 alumnes inscrits en totes les etapes, des d’iniciació fins a 6é Ensenyaments Professionals. L’ajuntament ha consignat per a estes ajudes, una partida de 6.400 euros. És la primera vegada que es donen, degut a tots els entrebancs per a la formació que s’esdevenen de la pandèmia, el consistori va pensar que era convenient estimular les famílies perquè continuaren apostant per la música, i que cap alumne es vegera forçat a abandonar la seua formació musical per motius econòmics.

A estes ajudes se’n sumen altres dos tipus de beques que el consistori alcudià oferix a l’alumnat de música de manera constant des de fa més de 15 anys: des de l’any 2006, en que este grau es va veure exclòs en la convocatòria de petició de beca oferida pel Ministeri d’Educació, es beca a tots els alumnes d’Ensenyaments Elementals. Les bases d’estes beques es publicaran en breu a la pàgina web de l’Ajuntament, i estan dotades amb 6.600 euros.

A més, l’ajuntament va crear l’any 2004 les beques que potencien aquells alumnes que, entrant a formar part de la Banda, decideixen prosseguir els seus estudis musicals en el Centre. Les ajudes de “Músic Becari” se sol·liciten a curs vençut, és a dir, un alumne que cursa 2on d’Ensenyament Professional demanarà l’ajuda corresponent a eixe curs al començament del següent curs (3er d’Ensenyament Professional). La quantia de les beques depén del nombre d’assignatures i d’instruments que se cursen, i de si l’alumne rep cap altra beca per este mateix concepte. Les bases d’enguany estan en procés de publicació i es destinarà una quantitat semblant a l’any anterior, que va ser de  9.500 euros.

Així, el consistori dedicarà enguany més de 22.000 euros a ajudar les famílies de l’alumnat del Centre Professional de Música de l’Alcúdia, per a minimitzar els efectes de la crisi en els estudis d’ensenyaments musicals. Una aposta per la música, que forma part intrínseca de la cultura del poble.