Més de 200 autònoms d’Alzira han demanat ja les ajudes del Pla Resistir

0
135

Més de 200 autònoms i empreses d’Alzira, amb un màxim de 10 treballadors, han presentat ja la documentació corresponent per optar a les ajudes del Pla Resistir que finançen la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments dels sectors especialment afectats, per la pandèmia com; cultura, turisme, hostaleria, venda ambulant i centres esportius entre altres.

El termini finalitza el 25 de febrer

El termini de presentació de sol.licituds començà el passat dia 11 i finalitzarà el pròxim dia 25. Cal recordar que poden presentar les peticions a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alzira accessible des de la pàgina princiapal de www.alzira.es i a l’enllaç directe: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica.

Es tracta d’un tràmit senzill i la intenció del consistori és «poder començar a pagar per transferència bancària, tan prompte com siga tramitada, per tal d’ajudar a recuperar estos sectors tan vitals per a la nostra ciutat» segons ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

Compatibles amb altres subvencions

Les ajudes de Pla Resistir, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020. Tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

L’Ajuntament d’Alzira ja va concedir ajudes de 400 euros als 923 autònoms de distints sectors que ho sol.licitaren en el seu dia.

Enllaç a les bases