Alzira obri este dijous el termini per a tramitar les ajudes del Pla Resistir

0
174

De l’11 al 25 de febrer Alzira  tramita les ajudes del Pla Resistir a autònoms i microempreses

·Les sol·licituds han de fer-se a la seu electrònica municipal

 

La Junta de govern Local ha aprovat hui les bases per a la concessió d’ajudes Parèntesi a autònoms i microempreses incloses en el Pla Resistir. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 11 de febrer de 2021 a les 00 hores i finalitzarà el dia 25 de febrer de 2021 i caldrà fer-ho mitjançant la seu electrònica  de l’Ajuntament accessible des de la pàgina principal de www.alzira.es i a l’enllaç directe: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica.

Tràmit senzill

“Hem fet el possible perquè estes ajudes estiguen disponibles per a la ciutadania quan abans millor ja que beneficien directament autònoms o empreses de fins a 10 treballadors dels sectors que la Generalitat ha indicat com especialment afectats, cultura, turisme, hostaleria, venda ambulant… Es tracta d’un tràmit senzill i la intenció és poder començar a pagar per transferència bancària, tan prompte com siga tramitada, per tal d’ajudar a recuperar estos sectors tan vitals per a la nostra ciutat. Seguim treballant també en més ajudes que es posaran en marxa pròximament per a anar avançant en la recuperació econòmica que necessita la nostra ciutat” ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

Enllaç a les bases