Alzira inicia el tràmit per a les ajudes del Pla Ressisteix a autònoms i empreses

0
203

Suposa la posada en marxa de 1.1 M€ entre els sectors més afectats per la pandèmia detallats al Decret Llei

·        Les ajudes es podran sol·licitar a partir de la segona setmana de febrer a la seu electrònica de l’ajuntament

·        Ajudes per a despeses corrents de 2000 € per autònom o microempresa i 200 € per treballador

 

L’Ajuntament d’Alzira ja ha comunicat a la Generalitat l’acord municipal d’acceptació de les ajudes del Pla Resisteix Ajuntaments i compromís d’aportar l’import de 172.499 euros, de participació municipal.  Les conegudes com Ajudes Parèntesi d’Alzira estan dotades amb 1.149.992 €, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i en el 15% restant, per l’Ajuntament.

Una vegada acceptada l’ajuda, l’Ajuntament publicarà les bases esta mateixa setmana. Està previst que a partir de la setmana que ve ja es puguen presentar les sol·licituds per part dels interessats mitjançant la seu electrònica municipal des de l’apartat Tramita des de casa.

Començar a pagar en febrer

“La intenció és poder accelerar el tràmit municipal de manera que el pagament a les persones afectades, autònoms o microempreses de les activitats indicades per la Generalitat, es puga fer efectiu tan prompte com siga possible. La nostra intenció és que dins del mes de febrer es comence a pagar” Ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

Segons el que determina l’annex 2 del Decret Llei 1/2021, les ajudes es destinen als els sectors més afectats por la COVID 19, com l’hoteleria i els allotjaments turístics, l’hostaleria i la restauració, les activitats turístiques (com ara agències de viatge, operadors turístics o serveis de reserva) i les activitats artístiques i d’oci (com ara les arts escèniques, la gestió de sales d’espectacles, els gimnasos, els parcs d’atraccions o les ludoteques).

 

Les ajudes, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

La participació en el present Pla (Resisteix Ajuntaments) serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Pla Resisteix: Quatre blocs d’ajudes

 

La Generalitat presentava la passada setmana el pla Resisteix, per a la reactivació urgent dels sectors més afectats per la COVID-19. El pla de xoc s’articula en quatre blocs:

  • Fons de Cooperació COVID-19 (Resisteix Ajuntaments), acordat amb diputacions i ajuntaments, que ascendeix a 127 milions d’euros. Publicades al DOCV. Decret Llei 1/2021. S’amplia també amb ajudes a l’artesania o a altres sectors vinculats a la festa que estan patint, en gran manera, les conseqüències de la pandèmia.
  • Ajudes directes a empreses, autònoms: 80 milions d’euros d’ajudes directes de la Generalitat dirigides a bonificar fins al 100 % les quotes a la Seguretat Social (Tramita Labora del 4 al 17 de febrer) i ajudes per a treballadors afectats per ERTO, 17 milions d’euros (Transferència directa als afectats). Publicades al Decret Llei 2/2021
  • Ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia, amb 8 milions d’euros; pel tancament total de la seua activitat o per la reducció dràstica dels ingressos. Activitats de l’oci i l’entreteniment.
  • Instruments financers nous de l’Institut Valencià de Finances (IVF): 50 milions d’euros per a préstecs bonificats de fins a 750.000 euros per a les empreses vinculades a l’oci, l’allotjament i la restauració i activitats connexes i 50 milions d’euros més, per a una línia per a préstecs participatius, de fins a 800.000 euros.

Cal destacar que estes ajudes no tindran un caràcter excloent, per la qual cosa una mateixa empresa o autònom podrà optar a més d’una prestació de les que s’inclouen en el pla Resisteix, amb l’objectiu que tinguen un impacte real en tot el territori i responguen realment a les necessitats de les diferents realitats productives que es donen dins de cada sector.