Alzira afavorirà la biodiversitat i l’educació ambiental en una finca de La Barraca

0
137
La parcel.la actualment improductiva té una superfície de 13.600 m2

La parcel.la de 13.600 m2 de superfície es convertirà en un illot de biodiversitat amb més de 100 espècies vegetals

On es desenvoluparà un projecte agroforestal i programes d’educació ambiental per afavorir la flora i la fauna

A més es posarà en valor el sistema tradicional de reg per gravetat

 

L’Ajuntament d’Alzira ha cedit la custòdia, durant 8 anys, d’una finca de 13.600 metres quadrats a l’entitat Vall d’Aigües Vives que està integrada per les associacions mediambientals, Interpreta Natura, Llavorem Agricultura Social i La Vall d’Aigues Vives.

Estes entitats es comprometen a enllestir accions de conservació, regeneració, manteniment i millora de la biodiversitat en la vall d’Aigües Vives.

La parcel.la, actualment improductiva, es troba en el centre de la Vall d’Aigües Vives junt al barranc de l’Estret i la Via Verda, però permetrà desenvolupar tasques i actuacions destinades a la protecció, conservació i millora ambiental dels valors botànics faunístics i paisatgístics amb l’objectiu de «regenerar la biodiversitat a la vall», segon el conveni de cessió de l’ajuntament i les tres entitats mediambientals. Compta amb un xicotet magatzem, una bassa de reg i una xarxa de sèquies per a regar, a la manera tradicional, per inundació.

A curt termini està prevista la realització d’anàlisi, estudi i l’elaboració d’un informe de l’estat inicial de la parcel·la. També de coordinació dels treballs de silvicultura i gestió de restes de poda, treballs puntuals, mitjançant tècniques manuals, de sembra, plantació i poda, a més de la reparació del sistema de reg, i d’accions de foment de la fauna i la biodiversitat com la instal·lació de caixes niu, abeuradors i menjadores, entre altres.

Afavorir la flora i la fauna

Pel que fa a mitjà termini la nova entitat Vall d’Aigües Vives s’ha compromés a elaborar un projecte agroforestal, a crear i a desenvolupar programes d’educació ambiental per a l’afavoriment de la flora i la fauna cap al seu estat òptim, així com posar en valor el sistema tradicional de reg per gravetat.

I per al tram final dels 8 anys de cessió d’esta finca de titularitat municipal, està previst el desenvolupament de projectes d’agricultura tradicional i orgànica, junt a la conformació d’un illot de biodiversitat amb més de 100 espècies vegetals, l’establiment d’un espai soci-educatiu que servisca com a eina docent i a més impulsar la participació ciutadana incrementant així el valor patrimonial i l’oferta de la ciutat d’Alzira.

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres, considera que «es tracta d’un bon projecte i d’una bona opció de lluita contra el canvi climàtic«.