Carcaixent registra una lleugera disminució de casos però la incidència encara és molt elevada

0
257
S’observa un a lleugera disminució dels casos però la incidència per 100.000 habitants se situa molt per damunt de la mitjana estatal

En la reunió que el Departament de Salut realitza cada setmana i a la que ha assistit la regidora de Salut, Teresa Oliver, s’han actualitzat les dades de la comarca en la que s’observa una lleugera baixada de la incidència de casos a Carcaixent. Tot i la provisionalitat de les dades, a Carcaixent, a data de 28 de gener, hi han 276 casos actius (front els 356 del dilluns 25), que situen la incidència en 1.368 casos per 100.000 habitants, molt per damunt de la mitjana estatal que a dia de hui és de 899,9.

Des del consistori es vol recordar les mesures que van entrar este vigor este dilluns relatives als encontres socials i familiars. Així, en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de dues persones, llevat que es tracte de persones convivents. Pel que fa als domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència.

S’exceptuen d’estes limitacions les activitats no professionals relacionades amb la criança i la cura, com l’atenció i l’acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació de vulnerabilitat especial, la convivència alterna de fills i filles amb els progenitors o progenitores no convivents entre ells i l’acollida familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les tipologies.

A més, també se n’exceptuen les reunions de persones amb un vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, o de les persones que viuen soles, que poden formar part d’una altra única unitat de convivència, i que formen una unitat de convivència ampliada. No obstant això, cada unitat de convivència ampliada només pot integrar una única persona que visca sola, i la persona que visca sola pot formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant tot el període de vigència de la mesura.

No estan incloses en les limitacions previstes a les reunions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.

D’altra banda, es prorroguen, fins a les 23.59 hores del 15 de febrer de 2021, les limitacions a l’entrada i a l’eixida de la Comunitat Valenciana, que, per tant, continuen restringides als desplaçaments justificats adequadament. Així mateix, es prorroga, fins a les 23.59 hores del 15 de febrer la limitació a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana.