Carlet subvenciona el transport a l’Hospital a persones majors i dependents

0
251

 

L’Ajuntament de Carlet concedix ajudes per al transport regular d’autobús de Carlet a l’Hospital de la Ribera i viceversa. Estes ajudes, dirigides a persones majors de 65 anys i a les que tinguen reconegut un grau de discapacitat permanent absoluta, es donen en forma d’un bo de 14 viatges.

 

Les persones interessades poden sol·licitar els bons en l’Ajuntament  fins al 31 d’agost de 2021, i si el sol·licitant reunix els requisits s’entrega el bo de transport en el mateix moment de la sol·licitud.

 

Els bons són personals i intransferibles i es poden utilitzar en el servei regular de transports per carretera en el trajecte Carlet – Hospital de la Ribera o al revés. Els bons tenen vigència des del moment que s’obtinguen fins al dia 15 de novembre de 2021. Amb esta iniciativa, el Consistori pretén donar suport als veïns majors de 65 anys que no disposen de vehicle propi i necessiten assistir amb una certa freqüència a l’Hospital de la Ribera, finançant de forma íntegra el cost del transport.