L’Alcúdia demana al Departament de Salut reprendre l’activitat presencial

0
426

Així com el disseny de circuits segurs

 

Aprovada per unanimitat la moció de Compromís per a demanar una atenció amb garanties tant per a la ciutadania com per als professionals de la salut

 

El passat plenari l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà per unanimitat elevar a la direcció del Departament de Salut de la Ribera una sèrie de peticions per tal de posar en marxa mecanismes amb l’objectiu de reprendre les visites mediques al centres de salut.

 

Mercé Sampredro, regidora de Compromís, va explicar que amb 2.000.000 persones infectades, i més de 50.000 persones mortes pel virus, la ciutadania necessita respostes per part de les administracions sanitàries al respecte de reprendre una activitat normalitzada de visites als centres d’atenció primària, com l’atenció a patologies que a hores d’ara estan agreujant la mortalitat de milers de persones que s’han trobat afectades per les interrupcions d’intervencions programades o el seguiment dels processos neoplàsics que pateixen.

 

Ara coneguem millor el virus, les seues vies de transmissió i també com oferir una atenció amb més garanties tant per a la ciutadania com per als professionals de la salut, i és per això que no entenem com en molts llocs encara no se fan consultes presencials i perquè l’administració sanitària no posa altres mecanismes per reprendre les visites mediques al centres de salut.

 

La moció aprovada demana al Departament de Salut estudiar i posar en funcionament un altre tipus d’organització en torns del personal sanitari, com per exemple organitzar la mitat dels equips sanitaris una setmana matí i altra de vesprada que significaria dividir per la mitat el nombre de persones dintre dels centres de salut.

 

Així mateix permetre, segons necessitats dels centres i les poblacions ateses, el doblatge dels professionals sense superar el 20% del seu horari setmanal. Igualment estudiar la possibilitat de separar el que serien extraccions i mostres que precisen dejú, amb altres probes que no el necessiten, fins i tot planificant extraccions per les vesprades, i si cal establir un segon torn de valisa per portar les mostres al laboratori del hospital.

Finalment es demana el reforç de personal d’administració, zeladors i de la neteja per mantindré els centres desinfectats.