Compromís per l’Alcúdia proposa augmentar les partides d’Acció Social i Pla d’Ocupació

0
331

Per a Compromís, davant la pandèmia, cal reforçar l’acció social, l’educació i la lluita contra la desocupació, donant suport al comerç i als autònoms.

 

Compromís per l’Alcúdia canvia el vot contrari als pressuposts per una abstenció després de l’oferiment de l’alcalde de reunir-se i estudiar les propostes presentades

 

Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, va expressar en la seua intervenció que l’actual crisi econòmica, social i sanitària causada per la pandèmia, més la crisi ambiental causada pel canvi climàtic, s’aguditzarà durant el proper 2021. “Per això des de Compromís pensem que el pressupost per a 2021 ha de tindre com a prioritat fer front a la crisi reforçant partides com les d’acció social, educació o lluita contra la desocupació. Igualment cal prestar atenció al comerç i els autònoms, un dels sectors més colpejats per la crisi. Finalment l’atenció a la crisi ambiental ha de comptar també amb la nostra atenció.”

 

Davant les propostes presentades per Compromís per l’Alcúdia l’equip de govern va expressar la coincidència amb moltes d’elles i l’oferiment de reunir-se per tractar-les i estudiar la manera de posar-les en pràctica al llarg de l’exercici. Davant aquesta oferta Compromís va anunciar que canviaria el seu vot contrari per una abstenció en espera de que es concretara aquest oferiment. Aquestes són algunes de les propostes presentades en el plenari:

 

Compromís va proposar que la partida d’acció social augmentara en 65.000 euros per tal d’arribar als 200.000, ja que és una de les més importants per atendre a les persones i famílies vulnerables, especialment en les actuals circumstàncies. També es proposà augmentar en 70.000 els euros destinats al Pla d’Ocupació per tal d’arribar als 200.000, ja que la lluita contra l’atur serà clau durant 2021.

 

Igualment es va proposar la creació d’una nova plaça de Tècnic per a l’Escola Infantil per tal d’atendre de manera adequada el reforç de les aules. Segons Vero Roig, aquesta plaça és necessària ja que en setembre l’escola infantil comptarà amb 8 aules i una capacitat de 120 alumnes i sols tindrà una mestra de suport, la directora, el que és completament insuficient.  

 

Per tal de donar suport al comerç i als autònoms, durament colpejats per la crisi, Compromís ha proposat per un costat dotar amb 100.000 euros a un II Pla d’ajuda i per altre augmentar la promoció del comerç en 22.000 euros per arribar als 45.000. És de justícia augmentar aquesta partida en la situació que estem vivint i que es mantindrà durant el 2021.

 Pla Local de Residus

En matèria d’inversions Compromís per l’Alcúdia ha proposat la creació d’una partida per a la implantació del Pla Local de Residus, millora del reciclatge, recollida selectiva i actuacions ambientals. Es tracta de destinar els diners que l’Alcúdia obté pel reciclatge dels envasos i del paper i cartó, que per a 2021 estan prevists en 36.000 €, de manera finalista, i més quan per a l’1 de gener de 2021 hauria d’entrar en vigor el Pla Local de Residus. De la mateixa manera es proposa crear una partida de 100.000 euros per activitats en matèria de mobilitat sostenible. Malgrat no estar aprovat, encara, el Pla de Mobilitat, és urgent que el nostre ajuntament realitze actuacions de mobilitat per tal d’afavorir els desplaçaments no motoritzats.

 

Altres propostes han anat dirigides a incrementar 5 partides relacionades amb l’educació, entre altres raons, perquè ja en l’exercici de 2020 s’havien manifestat insuficients, així com augmentar les subvencions a les distintes AMPES del municipi. Igualment es proposa duplicar la partida destinada al programa de beques per a estudiants, per recuperar les que no s’han pogut realitzar durant aquest any. La última proposta de Compromís per l’Alcúdia va dirigida a augmentar la partida del Consell d’Entitats Ciutadanes, de la que se subvencionen 17 associacions distintes.