El cementeri d’Alzira incrementarà l’actual disponibilitat amb un nou grup de nínxols

0
125

El cementeri d’Alzira comptarà amb cent vint-i-huit nínxols dobles i huit triples en la zona contemporània. Al nou bloc se li ha assignat el nom de Grup Cavall Bernat.

Este nou grup estarà format per quatre façanes, dos d’elles principals, amb bocs de nínxols. El nou projecte compta amb un pressupost de 256.000 euros provinents del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020/2021.

Una vegada finalitzades les obres el grup projectat crearà un vial el qual en un futur connectarà transversalment amb els grups de nínxols ubicats en la zona d’ampliació del Cementeri Municipal, ja que la nova construcció guardarà la perpendicularitat amb els grups Pla de la Murta i Tallat Roig, ja construïts.

El bloc de nous nínxols incrementarà, en uns mesos, la disponibilitat actual del cementeri que compta amb un total de cent huitanta-un nínxols, tretze panteons, i setanta-dos columbaris lliures per al seu ús, a hores d’ara.

Pel que respecta a la construcció del nou bloc de nínxols Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, manifesta que «En tot moment el cementeri municipal ha comptat amb disponibilitat de nínxols, panteons i columbaris, però conscients que cal ampliar els llocs disponibles anem al llarg del 2021 a realitzar la construcció del Grup Cavall Bernat que incrementarà de manera notable la capacitat del cementeri».