L’Alcúdia demana la declaració de zona afectada greument per les pluges

0
403

EL PLE ALCUDIÀ FIXA LES BEQUES DE TRANSPORT UNIVERSITARI ENTRE 108 I 216 €

  • Al plenari celebrat ahir de vesprada s’aprovà inicialment la modificació de l’ordenança que augmenta per a este curs un 20% del fix de la beca i un 20% de la variable en funció de la renda.
  • S’aprovaren també bonificacions en l’IBI per la instal·lació voluntària d’energia solar.
  • Es demanà la declaració de zona afectada greument per una emergència, per les pluges del 4 i 5 de novembre.

Ahir, a les 7.30 de la vesprada, l’Ajuntament de l’Alcúdia celebrà el ple ordinari i telemàtic del mes de novembre, el qual ordre del dia us adjuntem en full a banda.

En el punt dos es votava la proposta d’instar a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana a la tramitació de zona afectada greument per una emergència de Protecció civil  les localitats de les comarques de la Ribera, la Safor i l’Horta que van estar patir especialment l’episodi de pluges dels dies 4 i 5 de novembre i les inundacions que s’hi van succeir. La proposta va ser aprovada per unanimitat dels tres grups del consistori: Socialista, Popular i Compromís per l’Alcúdia.

Bonificacions a l’IBI d’urbana per instal·lació d’energia solar

Tot seguit es va passar a la votació de la modificació de les ordenances fiscals per a 2021, en el qual punt destacava la novetat de bonificar fins a un 40% de la quota de L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) residencial, on s’instal·le un sistema d’aprofitament elèctric d’energia  solar per a autoconsum, amb una potència nominal mínima de 2kw.

Així mateix,  podran gaudir d’una bonificació del 15% de l’IBI les indústries amb una instal·lació solar que cobrisca un mínim de 10kw i les empreses de comerç i serveis, si la instal·lació cobrix un mínim de 5kw. Totes estes bonificacions es concediran per un període de 5 anys i no seran aplicables quan la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar siga obligatòria en compliment de la normativa urbanística, municipal o sectorial.

Este punt va ser aprovat per unanimitat.

Bases reguladores de les ajudes al transport d’estudiantat universitari, de cicles formatius de grau mitjà i superior  i de batxillerat artístic

El curs 2020-21 ha començat en setembre majoritàriament amb classes presencials, però marcat per l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, i el posterior increment altra vegada de contagis per damunt dels indicadors òptims establerts per les autoritats sanitàries, ha provocat que s’haja tornat a declarar l’estat d’alarma amb una previsió de vigència fins a maig, dificultant així la recuperació econòmica i social i provocant una situació insostenible per a moltes famílies de l’Alcúdia.

Ja fa una dècada que l’ajuntament de l’Alcúdia convoca subvencions perquè els estudiants matriculats en estudis universitaris, grau mitjà,grau superior i batxillerat artístic tinguen ajudes al transport, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de l’estudiantat que no puga realitzar els seues estudis al municipi.   Donades les circumstàncies extraordinàries del present curs, l’Ajuntament ha decidit augmentar eixa ajuda, que ve donada per una quantitat fixa (fins ara 90€) i una altra variable depenent de la renda familiar que fluctuava de 0 a 90 euros més.

Segons la modificació de les bases aprovada inicialment al plenari, s’incrementa de manera puntual i, en principi, per al curs 2020-21 la quantitat de l’ajuda al transport objecte de la convocatòria, tant de la part fixa com de la variable, en un 20%.

Així la part fixa que rebran tots els i les alumnes que complisquen els requisits serà de 108€, i en funció de la renda de la unitat familiar, s’incrementarà l’ajuda segons la taula que apareix a continuació:

Renda per càpita                                            increment          Ajuda                    Total

Renda inferior o igual a 3.500€                 108€                      108€                      216€

Des de 3.501 a 7.000 €                                    72€                      108€                      180€

Des de7.001 a 10.500€                                    36€                      108€                      144€

Superior a 10.500€                                             0€                       108€                      108€

Es va aprovar també per unanimitat una moció conjunta de tots els grups del consistori sobre el dia Internacional d’eliminació de la Violència conra la Dona (25N), en que a més de sumar-se a la proposta de la FVMP, van afegir de comú acord un punt en què es comprometen a dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere: Conéixer la realitat local respecte dels maltractaments, elaborar un pla de formació del funcionariat, impulsar els plans d’igualtat de l’ajuntament i municipal, desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere en tots els àmbits dintre de les competències municipals i dotar les partides corresponents dins del pressupost municipal.

Finalment, també va ser aprovada unànimement la moció presentada per Compromís per l’Alcúdia per donar suport a la prohibició de les armes nuclears, que proposava expressar la solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes atòmiques reclamar el compromís dels estats del món amb el desarmament nuclear, fer seua la Crida a les Ciutats promoguda per la ICAN i instar al Govern de l’Estat espanyol a  signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per Nacions Unides.