Proclamació candidats electes al govern del Col.legi d’Advocats d’Alzira

0
158

La Junta de Govern del Molt Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira va convocar eleccions el dia 3 de Novembre de 2020 per als càrrecs de Diputat 1r, Diputat 3r I Tresorer, eleccions previstes per al 18 de Desembre de 2020. No obstant això, finalitzat el termini de presentació de les candidatures de renovació parcial de càrrecs de Junta de Govern, i havent-se presentat solament una candidatura en termini i forma es proclamen candidats electes per als següents càrrecs;

Mª Grisella Felguera Castillo com a diputada 1era, Evaristo Soler Lácer, com a diputat 3er i Carles Aranda Mata en qualitat de tresorer.