Patrícia Llorca nova Fiscal en Cap de l’àrea d’Alzira

0
499

El degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira, Agustín Ferrer, ha assistit a l’acte togat de la presa de possessió de la nova fiscal cap de la Fiscalia d’Àrea d’Alzira, Patricia Llorca, que ha tingut lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira, i han assistit membres de tot l’àmbit judicial.

La nova fiscal cap d’Àrea actuarà en els partits judicials d’Alzira, Xàtiva, Ontinyent i Carlet i entre les seues funcions estarà la d’organitzar els serveis i la distribució del treball entre els fiscals, concedir permisos i llicències de la seua competència, exercir la facultat disciplinària en els termes de l’Estatut i Reglament i les altres facultats que l’Estatut o altres disposicions li conferisquen.

Des de l’advocacia, el degà felicita la nova fiscal cap i vol posar en relleu que la reforma de la Lecrim que pretén realitzar el govern donant la instrucció dels delictes a la fiscalia, ha de realitzar-se garantint la independència de la fiscalia respecte del poder executiu amb la finalitat de garantir les llibertats.

Renovació en el Col·legi d’Advocats

D’altra banda, la Junta de Govern del Molt Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira va convocar eleccions el dia 3 de Novembre de 2020 per als càrrecs de Diputat 1r, Diputat 3r I Tresorer, eleccions previstes per al 18 de Desembre de 2020. No obstant això, finalitzat el termini de presentació de les candidatures de renovació parcial de càrrecs de Junta de Govern, i havent-se presentat solament una candidatura en termini i forma es proclamen candidats electes a aquests candidats.