La contaminació per ozó baixa de forma considerable a la Ribera

0
512

Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe anual sobre contaminació per ozó1 i, com era previsible, enguany detecta en tot l’Estat una millora sense precedents pel que fa a aquest contaminant atmosfèric2, com a conseqüència de la reducció de la mobilitat arran de la crisi de la COVID-19.

Malgrat això, durant el passat estiu, el 76% de la població espanyola ha estat respirant nivells nocius d’ozó, segons els criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La contaminació per ozó ha d’abordar-se com un problema sanitari de primer ordre perquè, segons l’Agència Europea de Medi Ambient, cada any provoca entre 1.500 i 1.800 morts a l’Estat espanyol i l’empitjorament de moltes malalties. Les persones més afectades són xiquetes i xiquets, majors, embarassades i malalts cardiorespiratoris crònics.

L’afecció econòmica també és considerable, el cost sanitari i laboral de la contaminació per ozó va ser d’uns 5.000 milions d’euros en 2013, un 0,33 % del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, i això sense considerar els danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals, que poden ser equivalents, especialment en les hortalisses més sensibles.

En conjunt, al País Valencià, les superacions del límit d’ozó recomanat per l’OMS s’han reduït en un 39% respecte a la mitjana del període 2012-2019, sent les registrades en 2020 les més baixes de l’última dècada, excepte en les quatre aglomeracions valencianes i el centre i nord de la província de Castelló. La millora de la situació ha sigut especialment rellevant en les àrees costanera i interior del Túria i en l’àrea costanera del Xúquer, amb una reducció del nombre de dies amb mala qualitat de l’aire per l’ozó superior al 60%.

I a La Ribera, segons les mesures de la Conselleria de Medi Ambient que tothom pot veure a la web de Qualitat Ambiental3, enguany no hem superat cap dia el límit octohorari de l’OMS4 (≥100 µg/m3 durant huit hores seguides). Es tracta d’un fet inaudit, ja que durant els anys anteriors l’hem superat uns 40 dies per any i molts altres dies hem estat no huit però sí algunes hores per damunt d’eixa concentració perjudicial per a la salut humana5.

No tot són males notícies amb la pandèmia. La crisi de la COVID-19 ha demostrat que la reducció del transport i la descarbonització de la indústria són les principals ferramentes per a millorar la qualitat de l’aire que respirem, a les ciutats i a les zones rurals, també en el cas de l’ozó. La dramàtica situació d’enguany corrobora que la reducció de les emissions dels compostos químics precursors de l’ozó (òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils) sí que és efectiva per a combatre la contaminació per ozó.

Per tant, els ecologistes demanen la implantació de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire que es fonamenten en la disminució del trànsit motoritzat, el foment del transport sostenible (peu, bici i transport públic), l’adopció de les millors tècniques industrials disponibles, la substitució dels dissolvents orgànics per aigua, l’estalvi i l’eficiència energètica i el suport a les energies renovables, especialment la solar sobre edificis ja construïts perquè no té cap impacte ambiental. També cal agilitzar l’Àrea de Control d’Emissions acordada per al mar Mediterrani, penalitzar fiscalment els vehicles dièsel i establir una moratòria per a les grans explotacions ramaderes intensives.

Així mateix, demanen la correcta informació a la ciutadania per part de les administracions publiques, que ara no es adequada ni ajustada a la gravetat del problema, i protocols d’avís i actuació enfront de les puntes de contaminació per ozó.

La Generalitat Valenciana està obligada legalment a elaborar Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire per a reduir la contaminació per ozó, però segueix sense fer-los, una negligència que posa en perill la salut de gran part de la població valenciana. Per això, la Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Govern valencià amb la finalitat que les autoritats autonòmiques complisquen amb les seues obligacions legals en matèria de qualitat de l’aire i salut pública.

Per als ecologistes resulta impresentable que l’única manera de poder respirar aire net siga patint una pandèmia que tan greus conseqüències econòmiques està comportant. Hi ha solucions i s’han d’adoptar ja, per a protegir la nostra salut i la del medi ambient, no s’ha d’esperar a cap pandèmia més.

 

1 https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/11/informe-ozono-2020.pdf

2 Curiosament la capa d’ozó estratosfèrica, que s’estén entre els 15 i els 50 km d’altura, és beneficiosa i resulta imprescindible per a la vida terrestre perquè absorbix el 98% dels raigs ultraviolats, que són massa potents per a les cèl·lules i les danyen. Però ací baix, en la troposfera, l’ozó resulta perillós perquè és molt oxidant i perjudica la vida. I som nosaltres, els éssers humans, els qui hem disminuït l’ozó estratosfèric i estem augmentant el troposfèric, tot el contrari del que és natural i beneficiós…

3 http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-historicos

4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf

5 https://www.diarilaveu.com/veu/76325/lozo-un-altre-contaminant