Alzira millora la qualitat acústica en l’entorn de la CV-50

0
400

S’instal.laran panells antisoroll amb un tractament estètic i paisatgístic per minimitzar l’impacte visual, i els problemes de soroll

L’obra, que està previst que comence a principi de desembre, té un pressupost de 837.762 euros

La pantalla s’instal·larà sobre un muret de formigó d’1 m, de manera que s’executarà una jardinera amb plantacions arbustives

Hui ha tingut lloc la presentació del projecte de la Generalitat de condicionament acústic en l’entorn de la CV-50, per a millorar l’aïllament i reduir la contaminació acústica. L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la regidora d’Urbanisme, Sara Garés, junt amb l’equip tècnic municipal i de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat han visitat este matí el nucli urbà d’Alzira confrontant amb la carretera CV-50, concretament al Pont de Xàtiva.

 

“Amb esta actuació busquem poder donar solució mitjançant panells antisoroll amb un tractament estètic i paisatgístic per minimitzar l’impacte visual, i els problemes de soroll de la ciutadania que viu al voltant de la carretera”, ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

 

El projecte es basa amb la demolició i adequació de la zona existent; a continuació es treballarà en l’ordre següent, col·locació del paviment fonoabsorbent, instal·lació de pantalles acústiques executades de diferents maneres en funció del tram i la situació que ocupen i finalment es portaran a terme les tasques de jardineria. L’obra, que està previst que comence a principi de desembre, té un pressupost de 837.762 euros i una durada aproximada de 6 mesos. El projecte es va encetar el març de 2017 com a projecte europeu.

Tractament estètic

Serà necessari realitzar un tractament estètic de les superfícies de les barreres que reduïsca l’impacte visual. Per això, es proposa la utilització de pantalles de formigó amb cares fonoabsorbents de formigó porós a banda i banda que permeta modelar les superfícies de les pantalles amb diferents configuracions de relleus i gammes cromàtiques. A part de les característiques estètiques dels mòduls de la barrera acústica, es proposen diferents configuracions de pantalla, amb l’objectiu de realitzar una integració correcta en l’entorn urbà.

 

Sempre que hi haja disponibilitat d’espai entre la pantalla i el voral de la carretera, la pantalla s’instal·larà sobre un muret de formigó d’1 m, de manera que s’executarà una jardinera amb plantacions arbustives en l’intradós de la pantalla i les terres de la qual estaran contingudes entre el muret i la barrera de contenció tipus Nova Jersey.

Integració en el paisatge

L’objectiu d’esta configuració és aconseguir una percepció d’entorn natural per part dels usuaris de la CV-50, de manera que es mitigue l’efecte barrera introduït per la pantalla. Volem integrar esta solució en el paisatge de manera que permeta minimitzar l’impacte visual de les barreres acústiques, vistes des del nucli urbà”, ha explicat la regidora d’Urbanisme, Sara Garés.

 

Per tal d’assolir este objectiu es portarà a terme la plantació d’espècies arbòries a la part de la rampa de pujada del pas superior de la CV-4105. També es farà una franja enjardinada amb tanques i arbres en la ronda de la Séquia Reial i es plantaran espècies arbustives i arbòries en la zona de graves.

Totes les actuacions es realitzen dins del domini públic, no es requerix terrenys addicionals per a la seua execució, per la qual cosa hi ha disponibilitat de terrenys.