Més Compromís d’Algemesí demana bonificar i fraccionar la taxa del mercat ambulant

0
350
Mercat dels dissabtes en Algemesí

El grup municipal Més Compromís ha presentat una moció a l’Ajuntament d’Algemesí per sol.licitar el fraccionament de la taxa que paguen, anualment, els venedors del mercat ambulant.

Així magteix ha demanat que l’equip de govern estudie la possibilitat de retornar la part proporcional de la taxa pels dissabtes que no han muntat els venedors que havien pagat en temps i forma tot l’any 2020, o bé s’aprove una bonificació per al 2021 que puga compensar el temps que no pogueren muntar parada a Algemesí.

 

Moció

 

José Alberto Hernandis Talens, com a regidor/a de l’Ajuntament d’Algemesí en representació del Grup Municipal MÉS COMPROMÍS, presenta per a la seua inclusió i debat davant del Plenari ordinari del mes de setembre  la següent PROPOSTA per al seu debat i aprovació si s’escau.

EXPOSA

El mercat ambulant d’Algemesí, és un gran referent per a la comarca. El fet de ser dissabte, atrau a gent de fora d’Algemesí. Per a la resta, eixir al Mercat s’ha convertit en una tradició d’encontre social, per a quedar a esmorzar amb amistats i familiars. Tot plegat ajuda a dinamitzar tota l’activitat econòmica dels comerços i hostaleria del voltant. Potenciar el mercat ambulant, seria una bona forma de potenciar l’activitat comercial en general.

Per a poder potenciar el mercat ambulant i conseqüentment, la resta de comerços i serveis, una de les formes que caldria revisar és el pagament de taxa que deuen abonar els venedors i venedores.

Els venedors que volen oferir la seua mercaderia al mercat ambulant han d’abonar una taxa per ocupació de l’espai públic i de mercat, com ocorre a tots els municipis. No obstant al nostre parer hi ha una particularitat que no hi ha als pobles veïns, ací la taxa es paga en el mes de desembre per a l’any següent, sencer, per a tot l’any.

Eixe pagament per avançat de tot un any ja suposa un esforç de per si, i a més amb la situació sanitària que estem vivint. Ara és el moment idoni i necessari per a corregir el que es venia fent i facilitar-los el pagament de la taxa. Al igual que als veïns de la ciutat se’ls permet fraccionar els impostos en diversos pagaments al llarg de l’any, també els venedors ambulants deurien de poder fer-ho.

Es podria també tindre la consideració de retornar la part proporcional de la taxa corresponent als dissabtes que els venedors no varen poder muntar per l’estat d’alarma. Es podria estudiar, si ara no fos possible, que es bonificara en la taxa per al 2021, en compensació d’eixes pèrdues.

Amb la pandèmia que estem sofrint en aquest any 2020 els venedors ambulants han sigut un dels sectors que més patiren durant el confinament dels mesos de març, abril i maig, i les darreres restriccions per motius sanitaris. És per aquest motiu pel que hem de ser sensibles a aquest col·lectiu, i procurar des de l’Ajuntament el que puguen desenvolupar la seua feina amb les màximes facilitats que es puguen donar. Tot açò té una doble finalitat, tal i com hem explicat en el primer paràgraf, perquè no sols afavorim als venedors i venedores del mercat ambulant, també potenciem el sector comercial en general a més del de la hostaleria.

 

Per tot açò, es proposa al Ple els següents punts d’

ACORDS

PRIMER – Habilitar que el pagament de la taxa d’ocupació d’espai públic en relació al mercat ambulant es faça semestralment en lloc d’anualment.

SEGON – Que el pagament de la taxa es puga fer dintre dels tres primers mesos de cada període. Es a dir, que els mesos des de gener a juny es puga pagar fins el 31 de març, i que els mesos de juliol a desembre es puga pagar fins el 30 de setembre.

TERCER – Que aquest canvi entre en vigor abans de final d’any, per a que de cara al 2021, i anys vinents, els venedors puguen fer el pagament de forma semestral.

QUART– Que s’estudie retornar la part proporcional de la taxa pels dissabtes que no han muntat els venedors que havien pagat en temps i forma tot l’any 2020, o bé s’estudie una bonificació per al 2021 que puga compensar el temps que no pogueren muntar parada a Algemesí.

CINQUÉ – Que aquest acord es comunique a l’Associació Valenciana de Mercaders (AVAME) i a la resta de venedors que habitualment munten les seues parades al mercat de la localitat. A més dels canals habituals (webs, xarxes, etc.)