Confinat el personal de neteja de l’Ajuntament d’Albalat pel positiu d’una treballadora

0
289
Ajuntament d'Albalat
El passat dilluns dia 24, una persona treballadora de l’ajuntament, a l’inici del torn de treball, va comunicar al regidor coordinador que no es trobava bé.
Va ser enviada al centre mèdic del poble on se li van fer les proves oportunes per a diagnosticar la seua malaltia seguint els protocols del Departament de Sanitat.
Ahir em confirmaren que aquesta persona ha donat positiu respecte Covid-19. Seguidament hem activat el protocol i mesures que ens marquen les autoritats sanitàries davant aquesta situació.
Les autoritats sanitàries han localitzat les persones que han pogut tindre contacte directe amb aquesta persona i han pres les mesures pertinents.
S’ha actuat amb la màxima rapidesa amb col·laboració del centre mèdic i seguint les directrius de la Conselleria de Sanitat.
El centre mèdic ha realitzat una resposta ràpida per poder controlar els possibles contactes. No és la primera vegada i ha anat bé.
Així mateix, els portaveus dels grups municipals han estat informats de la situació.
Com a alcalde us recorde una vegada més que totes i tots tenim l’obligació de complir i fer complir la normativa.
És una lluita, i no sols dels sanitaris, l’hem de realitzar totes i tots i per això us demane la màxima responsabilitat.
A més, us demane seguir sols els comunicats oficials: ajuntament, centre mèdic, conselleria de Sanitat i Salut Pública.
 
Felip Hernandis Sancho
Alcalde de la Vila