Alzira modernitza el control de tres barrancs per mig de sensors

0
172
Sensor en el barranc del Racó

Donar passos endavant per acabar guanyant la batalla a les inundacions de la tardor. Este es l’objectiu en el que actualment es treballa des de la Regidora de Serveis Urbans, junt a Aigües de València, empresa concessionària dels serveis d’aigua potable i clavegueram de l’abastiment d’Alzira.

 

«Per tal de controlar el cabal d’aigua ja hi ha sesoritzats alguns punts de la xarxa de clavegueram, la qual cosa ens permet conèixer el funcionament del clavegueram en situacions de pluges intenses, i ens ajuda a realitzar una gestió més efectiva dels episodis crítics», ha manifestat Fernando Pascual, regidor d’Obres i Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira.

 

La nostra ciutat esta acostumada a les pluges torrencials de la tardor que, en ocasions, acaben provocant embassaments d’aigua a l’entramat urbà, provocat per l’entrada d’aigua d’escorrentia a la xarxa, que tenen el seu origen als barrancs localitzats a la zona sud est del casc urbà. El sistema de control que va a instal·lar-se ajudarà a estudiar amb més deteniment i precisió les escorrenties que provoquen quatre barrancs que compartixen el mateix canal de drenatge, el camí dels Pescadors, que s’inicia a la zona de Galvanyó i finalitza en la rotonda de la zona industrial de Fracà, on existixen dos sistemes d’evacuació, un executat al 2016 aprofitant unes sèquies de drenatge de la carretera, i un de més recent execució i de molta major envergadura, el canal de les Basses, i que permet la conducció d’aigües fins al barranc de la Casella.

Onze equips

«Amb els dos sensors que van a instal·lar-se als barrancs la suma total serà d’onze equips a la xarxa de clavegueram, la qual cosa ens ajudarà a seguir controlant-la i conèixer més ràpidament el cabdal d’aigua aportat pels barrancs conflictius: Maria Gràcia, Fosc, i del Racó, i que solen provocar inundacions a zones de la nostra ciutat com les Basses o Venècia, la qual cosa confiem en que ens done un marge  més ampli a l’hora d’actuar en cas de pluges torrencials».