L’Alcúdia demana cogestionar l’Ingrés Mínim amb la Renda Valenciana d’Inclusió

0
200
Imatge del plenari

Es demana al govern central un finançament suficient per poder fer front des dels serveis socials municipals a la gestió del nou Ingrés Mínim Vital

El passat plenari de l’Alcúdia va aprovar per unanimitat una moció de Compromís en la que insta al Consell de la Generalitat Valenciana a que reclame al Govern d’Espanya iniciar un mecanisme de col·laboració per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital en conjunció amb la Renda Valenciana d’Inclusió, amb la transferència dels fons per a la seua gestió, amb una unificació d’itineraris i de prestacions.

 

Mercé Sampedro, regidora de Compromís, va explicar que la igualtat d’oportunitats i la garantia dels recursos mínims per a que tota la ciutadania puga participar de la vida social i econòmica és un dels principis sobre els quals es sustenta la nostra democràcia. No obstant això, les desigualtats creixents en nivells de renda i la insuficiència de recursos per part de moltes persones i famílies, fan necessària la garantia, per part dels poders públics, d’un mínim d’ingressos garantint la distribució de la riquesa.

 

En la Comunitat Valenciana, va continuar explicant la regidora, el passat 2017 va aprovar la Renda Valenciana d’Inclusió, un instrument que suposa un dret per a les persones, que garanteix uns ingressos mínims equiparables al salari mínim interprofessional, i que desenvolupa, a més, uns itineraris d’inclusió social associats.

 

La crisi econòmica i social derivada de l’impacte de la COVID-19 necessita d’un reforç de les polítiques de protecció social, davant les greus conseqüències que està tenint aquesta en àmplies capes de la ciutadania, i aquest reforç passa per un enfortiment de les polítiques i programes que estan funcionant, i que estan donant resultats exitosos.

 

La posada en marxa, per part del govern d’Espanya, de l’Ingrés Mínim Vital, suposa un pas decidit per a reforçar la lluita contra la desigualtat i per a garantir en totes les persones uns ingressos suficients per a tindre una vida digna. En aquest sentit, aquesta aposta ha d’anar en línia amb els programes existents a les diferents autonomies, per tal de reforçar les polítiques pròpies que desenvolupen, en el seu marc competencial, els governs autonòmics, tal i com s’ha fet en matèria de dependència.

 

Per a poder aprofitar l’experiència i recorregut de mecanismes que ja estan en funcionament i que estan demostrant la seua eficàcia, com és la Renda Valenciana d’Inclusió, es fa necessari articular, amb urgència, un marc de desenvolupament de l’Ingrés que aprofite els programes ja en funcionament, que respecte les competències en serveis socials delegades en les autonomies i que veritablement articule una resposta efectiva a la ciutadania.

 

L’Ajuntament de l’Alcúdia també va instar govern central per a que garantisca un finançament suficient i facilite les condicions de contractació per a fer front, des dels serveis socials municipals, a la gestió del nou Ingrés Mínim Vital sense perjudici dels programes i subvencions ja existents.