Moció de suport de la Ribera en Bici sobre la prohibició de les armes nuclears

0
492
Arma nuclear. Imatge BBC News

 

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i pobles. Sens dubte, són l’armament més destructiu, inhumà i indiscriminat

Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort a més de 240.000 persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.

Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.

Tal com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva (com les biològiques o les químiques) és necessari avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.

Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diferents ONG i campanyes, s’ha aconseguit un primer pas essencial: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el 7 de juliol de 2017, en les Nacions Unides. Perquè aquest Tractat aconseguisca el seu objectiu, fa falta que els Estats del món se sume activament. I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i nuclearment desarmat.

 

Per tot açò, Ecologistes en Acció presenta, per al seu debat i aprovació en el Plenari, la següent moció:

 

1. Expressa la seua solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.

2. Reclama als estats del món que es comprometen d’una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguen mesures concretes per al seu assoliment.

3. Fa seu la Crida a les Ciutats (Cities Appeal, promogut per la Campanya Internacional per a Abolir les Armes Nuclears, ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diferents ciutats del món estan signant: «La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que representen les armes nuclears per a les comunitats de tot el món. Creiem fermament que els nostres residents tenen dret a viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’armes nuclears, ja siga deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tant, acollim amb beneplàcit l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears per part de les Nacions Unides en 2017, i li fem una crida al Govern que el signe i ratifique com més prompte millor.

4. Insta al Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.

5. Dóna trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol i a la ICAN: <info@icanw.org>.