L’Ajuntament d’Alzira paga en 9 dies als seus proveïdors

0
119

El Ple de l’Ajuntament d’Alzira celebrat ahir va prendre coneixement de l’informe de tresoreria sobre morositat i període mitjà de pagament del segon trimestre del 2020, que es remet als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i de la Generalitat Valenciana.

 

Quant al període mitjà de pagament, és un concepte introduït per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, com a expressió del temps de pagament del deute comercial.

 

En el segon trimestre de l’any, el període mitjà de pagament als proveïdors municipals és de 9,49 dies. Cal tindre en compte que la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, fixa en 30 dies el període legal de pagament per a l’any 2020.

 

Albert Furió, regidor d’Hisenda, Contractació i Recursos Humans, ha destacat: “El fet de pagar als proveïdors de l’Ajuntament en 9 dies és resultat de la bona gestió que està fent-se des de l’equip d’intervenció i des del Govern de la Vila».