L’Alcúdia subvenciona les entitats esportives amb 125.000€

0
375

 

L’ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat les subvencions, a proposta del Consell Municipal d’Esports (CME), per a totes les entitats esportives que hi formen part i han justificat les seues despeses conforme a les bases marcades pel Consell. Enguany, l’ajuntament ha pujat en 10.000 euros el pressupost total per a subvencions esportives.

Totes les escoles i clubs esportius que formen part del Consell Municipal d’Esports de l’Alcúdia han de presentar cada any les justificacions de les diferents despeses que la seua entitat ha tingut dins dels conceptes que se contemplen com a subvencionables en les normes del CME. Un cop presentades i comprovades, el president del Consell Municipal d’Esports, Josep Cebrià, fa la proposta a l’Ajuntament de la quantitat subvencionable a cada entitat. Les subvencions de l’exercici 2019 suposen un total de 125.000 €, 10.000 més que l’any anterior.

Els conceptes que es comptabilitzen  per a la subvenció de l’Ajuntament, gestionada pel CME, són els següents:

Escola

Resultat del balanç econòmic de les despeses/ingressos, (llevat de despeses classificades com a no necessàries com ara sopars, regals, etc).

Oficials (aplicables a l’escola, organització d’esdeveniments i activitat regular)

Fitxes federatives i d’organitzacions oficials. Quotes federatives i Mútues Arbitratges

Organització d’esdeveniments

Resultat del balanç econòmic de les despeses/ingressos totals de l’esdeveniment, (llevat de despeses classificades com a no necessàries com ara sopars, regals, etc)

Activitat regular de l’entitat

Despeses derivades del manteniment del lloc habitual d’ús.

Material d’ús col·lectiu (també aplicable evidentment al material d’escola). No es comptabilitzen els equipaments individuals.

Participació en competicions i marxes

Despeses d’inscripcions, drets de participació i despeses per desplaçament, a raó de 0,035 € X Km X Persones que s’han desplaçat.

La suma de tots estos conceptes és la que dóna la quantitat a subvencionar, de manera que la diferència de quantia entre clubs i escoles depén de la quantitat d’esportistes federats, dels esdeveniments que organitza cada entitat i les despeses i ingressos que s’hi deriven, el manteniment del lloc d’ús i el material d’utilització col·lectiva… moltes variables que es calculen a any vençut sobre unes bases aprovades per tots els membres del CME.