L’EPA d’Alzira participarà en els programes Erasmus+ de la Unió Europea

0
568
Directius, professors i alumnes de l'EPA Enric Valor d'Alzira

L’Escola de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alzira ha sigut seleccionada per a participar durant el curs 2020-2021 i 2021-2022 en el programa Erasmus+, en l’acció KA1 de mobilitat del personal de persones adultes, del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
En concret, el títol de l’acció és: Estratègies i competències lingüístiques i socials per a l’alumnat procedent d’altres països en els centres europeus de formació permanent.
Amb aquest projecte volem millorar la qualitat de la formació que impartim a
les persones adultes que es matriculen al nostre centre mitjançant l’aplicació dels
programes i projectes de mobilitat, que ens permeten conèixer el funcionament
d’altres centres de formació de persones adultes a nivell europeu, amb noves
propostes d’innovació i inclusió.
El projecte aprovat contempla la realització d’11 mobilitats per al professorat per diversos països de l’Unió Europea (Itàlia, França, Polònia, Grècia, Portugal i
Finlàndia), amb un pressupost total de vora 19 000€ .
A més, l’Escola de Persones Adultes Enric Valor d’Alzira continua treballant amb el programa Eramus+ del Servei del Voluntariat Europeu (EVS), amb una persona que cada curs realitza les seus tasques de voluntariat al nostre centre.
Entre els objectius d’aquest programa destaca la possibilitat de donar als voluntaris
l’oportunitat d’expandir la seua formació, i col·laborar en les activitats que es
realitzen a l’Escola. Tanmateix l’EVS té com a objectiu desenvolupar la solidaritat,
el coneixement recíproc i la tolerància entre les persones.