Alzira destina ja més de 2,3 milions al Pla ASISTE II i ajuda a alimentar a 600 xiquets

0
598
Marina Mir i Diego Gómez hui durant la presentació del Pla ASISTE II
Marina Mir responsable de l’àrea municipal de Serveis Socials

Alzira destina més de 2.3 M€ al Pla ASISTE II, per a fer front a la crisi de la Covid-19

 • Ahir s’encetava el programa nutricional d’estiu per a més de 600 xiquets i xiquetes

 

Hui s’ha presentat en roda de premsa l’actualització del Pla ASISTE, un recull de les mesures aplicades per l’Ajuntament d’Alzira des de l’inici de la crisi per a fer front a la Covid-19 tant des del punt de vista social, cultural sanitari com tributari per a les persones i empreses. Es tracta d’un pla que, com ja es va anunciar s’anirà actualitzant i es podrà incrementar en funció de les circumstàncies.

 

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Marina Mir, han estat els encarregats d’explicar les actualitzacions i noves xifres reflectides.

 

“És la nostra responsabilitat que ningú es quede arrere, per això seguim treballant en este pla, un document transparent i viu, que canvia a mesura que anem revisant les necessitats de la ciutadania”, assegura l’alcalde, Diego Gómez.

 

En esta primera actualització, des de la versió inicial en data 20 de maig, en la qual es mostrava una inversió de prop d’1.7 milions d’euros, es passa a 2.306.744,43 euros destinats a fer front a l’impacte que la crisi sociosanitària i econòmica ocasionada per la Covid-19 ha causat en la societat alzirenya, amb especial atenció a aquelles persones, famílies i comerços en els quals els efectes són més devastadors.

 

Es tracta de despeses o mesures fiscals, estructurades en 6 blocs: contingència sanitària i seguretat pública, de caràcter social i assistencial, promoció econòmica i impuls comercial i ocupacional, implantació del teletreball, de caràcter cultural i tributàries. D’esta manera, es preveuen, d’una banda, mesures per a garantir el benestar de la ciutadania, protegint la seua salut com a bé més preuat. D’altra, les que tenen per objecte minimitzar el perjudici econòmic que la crisi ha provocat en els ciutadans, les famílies i, especialment, els comerços d’Alzira, en la seua majoria empreses familiars i de proximitat.

 

 • Mesures de contingència sanitària i seguretat pública: 133.195,40 euros.
 • Mesures de caràcter social i assistencial: 541.878,43
 • Mesures de promoció econòmica, impuls comercial i ocupació: 1.001.953,46

euros. Dins d’estes mesures destaca la creació del Pla d’Ocupació Social Fase I i II i les ajudes per a la reactivació econòmica.

 • Mesures per a la implantació del teletreball: 44.949,71
 • Mesures de caràcter tributari: 580.714,43
 • Mesures de caràcter cultural 4.053 euros

 

Targeta Som Alzira

 

D’altra banda, també s’ha presentat el programa nutricional i d’alimentació infantil que es prestarà mitjançant el Fons Solidari Som Alzira. L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Marina Mir, han explicat el funcionament del programa que té per objecte garantir i reforçar la cobertura social a persones i famílies de major vulnerabilitat.

 

Esta iniciativa es dirigix concretament a satisfer les necessitats d’alimentació bàsica els mesos de juliol i agost. Els beneficiaris són xiquets i xiquetes de la nostra ciutat que, com a alumnat escolaritzat a Alzira, han gaudit de la beca de la Conselleria d’Educació en el present curs i que ascendix a un total de 526 potencials beneficiaris, segons la base de dades dels centres escolars, als quals cal afegir 80 famílies més provinents de la prescripció directa de serveis socials. La previsió de cobertura se situaria en aproximadament 600 xiquets i xiquetes d’un total de 424 famílies.

El Fons Solidari “SOM ALZIRA” facilitarà 50 euros al mes per xiquet/xiqueta de cada unitat familiar, gràcies a les aportacions de ciutadans, agrupacions, entitats i del mateix ajuntament. El cost del programa és de 68.000 euros. “El que volem és garantir els drets de xiquets i xiquetes en risc social en els aspectes nutricionals al llarg de l’estiu, quan no disfruten de la beca menjador. Enguany les circumstàncies són especials i els efectes de la pandèmia obliguen a replantejar-nos les actuacions, i donar prioritat a l’alimentació del major nombre de famílies possible. Des de l’Ajuntament volem agrair a tots els que han fet possible este programa amb les seues donacions ja que han contribuït a mantenir el nivell de protecció social amb les famílies”, ha comentat la regidora Marina Mir.

 

Estes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic.

La gestió i l’accés al programa com a beneficiaris es coordinarà des de Serveis Socials amb l’entitat Cooperativa Consum, que emetrà la targeta de pagament pel valor acordat. La recàrrega es proposarà des de l’Ajuntament, mes a mes i entre els beneficiaris que consten en els registres interns de Serveis Socials. És un sistema pràcticament idèntic a l’utilitzat per la Conselleria d’Educació i al qual s’han acollit les famílies perceptores de beques de menjador escolar este curs.

La iniciativa del Fons Solidari Som Alzira continua en marxa per a poder donar resposta a les diverses necessitats de la nostra ciutadania. Els interessats a fer aportacions poden fer-ho al compte de Caixa Popular ES09 3159 0054 2426 9480 2923. Cal recordar que les donacions suposen un benefici fiscal.

Serveis Socials

A més, l’Ajuntament a través de la Regidoria de Serveis Socials ha portat a terme altres mesures per a multiplicar l’assistència social i les prestacions a persones majors i famílies vulnerables, que amb esta situació veuen incrementat el seu risc a perdre els seus suports fonamentals i quedar en risc d’exclusió social.

 

En total s’ha destinat més de mig milió d’euros a:

 • Ajudes econòmiques individualitzades per a les necessitats bàsiques.
 • Diversos convenis amb entitats com Creu Roja, CEPAIM, Fundació Novaterra, Càritas, Norte Perdido i Salut Pública FISABIO del projecte Riu.
 • Ajudes assistencials AINP.
 • Contractació de personal laboral per a reforçar els serveis d’ajuda a domicili que atenen situacions de risc i famílies afectades per la Covid-19.
 • Ajudes d’aliments per a Creu Roja i creació d’un fons d’alimentació infantil.
 • Pla de reducció de la bretxa digital per a complementar mesures dirigides a l’estudiantat de risc d’exclusió, de manera que puga tindre a la seua disposició les eines digitals necessàries per a garantir l’equitat i la inclusió digital de les persones més desfavorides.

 

El propòsit de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha estat en tot moment mantenir el màxim nivell de protecció social amb les famílies, complir amb la rendició de comptes que implica la gestió d’esta àrea, exercir la transparència informativa i documentar esta situació excepcional per a millorar els serveis municipals, repensar alternatives innovadores de reconstrucció i valorar el paper de les polítiques públiques per a fer front a les noves necessitats de la població.

 

“Els Serveis Socials tenen la consideració de serveis públics essencials, en el sentit que s’ocupen de garantir drets bàsics, d’assumir competències i de gestionar béns que afecten directament les persones i es consideren imprescindibles per al funcionament normal de la societat. En este context crític, els nostres Serveis Socials, segons el que es preveu en la llei, s’han declarat en situació d’urgència social, adaptant el seu funcionament, prioritzant objectius i orientant les seues accions a un plantejament propi d’emergència social des del mateix moment que es va declarar l’estat d’alarma nacional.