L’Hospital d’Alzira acull al personal d’Infermeria de nova incorporació

0
294

 

  • L’objectiu d’estos cursos d’acollida és el d’informar i orientar els professionals que passaran a formar part de la plantilla durant el període estival, per a facilitar el seu procés d’incorporació

 

  • La formació en seguretat del pacient i del treballador en la situació actual creada pel COVID-19 constitueixen la part central de la formació.

 

L’Hospital Universitari de la Ribera està celebrant, esta setmana, sengles cursos d’acollida per a infermers, auxiliars, tècnics superiors i zeladors, tots ells dependents de la Direcció d’Infermeria, que s’incorporaran al centre en els mesos d’estiu.

 

Així, més d’un centenar de professionals que no han tingut vinculació laboral prèvia amb el Departament de Salut de la Ribera estan assistint a estos cursos, que, per primera vegada, s’estan realitzant de manera virtual a causa de la crisi del coronavirus.

 

Amb estos cursos, l’Hospital de la Ribera pretén informar i orientar a estos treballadors, que passaran a formar part de la plantilla durant el període estival, facilitant així el seu procés d’incorporació.

 

D’esta forma, els assistents estan rebent informació sobre aspectes com la cartera de serveis de l’Hospital d’Alzira, les eines de comunicació amb les quals compten i el funcionament de determinats serveis essencials per al seu desenvolupament professional.

 

Si bé, són els aspectes relacionats amb la seguretat dels pacients i la prevenció de riscos laborals en el marc actual creat pel COVID-19 els que estan constituint la part central d’esta formació.

 

Junt amb això, estos professionals estan tenint un primer contacte amb el maneig dels sistemes informàtics i l’ús de la història clínica de l’Hospital d’Alzira.

 

L’obertura de cadascuna de les edicions d’estos cursos està anant a càrrec del director i de la subdirectora d’Infermeria de l’Hospital de la Ribera, Xavier Teodoro i María Antonia Gómez, respectivament.