Llegir: Per a què i per què? / Josep Antoni Fluixà

0
536
Josep Antoni Fluixà

Llegim perquè en la societat en què vivim ens és absolutament necessari. No només per a distreure’ns o divertir-nos llegint una novel·la, sinó per a interpretar les instruccions d’una màquina i traure el bitllet del tren. Si no sabem llegir, si desconeixem el codi escrit, en l’actualitat, som analfabets. No saber llegir implica no aconseguir el grau de maduresa i d’autonomia necessari per a ser considerat una persona adulta i, en conseqüència, dependre dels altres o viure en la marginalitat més total i completa.

En èpoques anteriors, quan la societat era bàsicament agrícola o industrial, llegir no era necessari per a la gran majoria de la població. De fet, quasi al llarg de tota la història de la humanitat, la lectura ha sigut una activitat accessible només a una minoria. Una minoria coincident sempre amb les elits religioses, socials i econòmiques de cada país: és a dir, amb els rics. Per sort, amb l’arribada del segle xx i la consolidació de les democràcies occidentals procedents de la Revolució Francesa, s’ha produït un fenomen d’alfabetització general, impulsat també per les capes dirigents.

Amb la creació de les societats modernes, fortament industrialitzades i tecnificades, es necessiten –com sempre– treballadors, però cada vegada més formats. Treballadors capaços de seguir instruccions complicades i capaços també de ser creatius. De la societat industrial inicial, passàrem a la societat dels serveis –la societat del comerç, de les professions liberals, del turisme, de la comunicació, etc.– i, finalment, hem arribat –fins ara– a la denominada societat del coneixement, l’època dels grans avanços tècnics i l’època d’Internet.

Per tant, saber llegir se’ns ha fet per a tots imprescindible. Si no sabem llegir, estem condemnats a sol·licitar l’ajuda dels altres en una gran quantitat d’accions quotidianes. Per exemple, a l’hora de saber el menú d’un restaurant, quan ens és necessari conéixer les condicions d’un contracte que hem de signar o per a interpretar el missatge de WhatsApp que ens ha enviat la nostra parella. Si no sabem llegir ens quedem desconnectats, aïllats, de la societat.

Per això, a l’escola una de les prioritats principals –pràcticament la prioritat bàsica– és l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. Es tracta d’una prioritat que es treballa al llarg de totes les etapes del sistema escolar. Perquè llegir no és només saber descodificar uns signes. Això es fa en els primers cursos escolars. Saber llegir és molt més. És pronunciar en veu alta un text amb l’entonació adequada, amb les pauses necessàries i amb la modulació de la veu que requereix cada fragment o frase. Llegir un text és comprendre el que diu i interpretar-lo. Llegir un text és establir un diàleg entre l’autor i el lector, entre el text llegit i els altres que formen part del bagatge lector d’una persona.

En definitiva, ens trobem davant d’una activitat complexa, l’aprenentatge de la qual requereix estratègies encertades, motivacions que la facen atractiva, molts esforços i paciència, molta paciència. Sobretot, perquè el resultat val la pena i són molts els motius que justifiquen l’ús de la lectura, tant per una raó pràctica com per una finalitat més idealista de formació personal:

 • Llegim per estimular el nostre cervell, per fer-nos més intel·ligents.
 • Llegim per ampliar el nostre vocabulari, per parlar millor i relacionar-nos amb els altres.
 • Llegim per entretindre’ns.
 • Llegim per escriure millor i millorar l’ortografia dels nostres escrits.
 • Llegim per viure altres vides, les dels personatges que protagonitzen les històries de les històries que les novel·les, contes i obres de teatre que llegim.
 • Llegim pel plaer de les paraules, per emocionar-nos amb la bellesa d’uns versos, amb les idees que exposen, etc.
 • Llegim per viure aventures que no viurem mai en el món real.
 • Llegim per fer-nos més comprensius, per posar-nos en el lloc dels altres, per exercitar la nostra empatia i millorar les nostres relacions.
 • Llegim per previndre malalties degeneratives de la ment com l’Alzheimer.
 • Llegim per augmentar la nostra imaginació i la nostra creativitat.
 • Llegim per interés, perquè els xiquets i les xiquetes que lligen trauen millors notes.
 • Llegim perquè relaxa el cos i calma la ment.
 • Llegim per recordar, perquè la nostra ment és incapaç de retindre-ho tot i els continguts escrits sempre es poden recuperar amb la lectura.
 • Llegim per estar informats, per saber què passa al món.
 • Llegim per a aprendre.

Josep Antoni Fluixà

Text introductori del llibre Llegir per a aprendre. Guia pràctica per a fomentar la lectura a l’escola. Edicions Bromera. Alzira, 2019.