Tres bones notícies en temps de confinavirus / Pedro Dominguez

0
681
A Alzira la contaminació també s'ha reduït en un 50%

La pandèmia està decreixent a Espanya

A les grans ciutats s’ha reduït la contaminació un 55%

El Xúquer supera la seua sequera crònica

La primera necessàriament ha de ser que els pics, màxims, de morts i contagiats diaris pel coronavirus[1] ja els hem superat fa dos setmanes, aproximadament, i per tant la pandèmia està decreixent a Espanya. El confinament està resultant efectiu, esperem que seguisca així i no hi haja ja cap repunt.

La segona bona notícia és que la contaminació a les nostres ciutats ha caigut a menys de la meitat del que era normal durant aquestes dates. L’informe d’Ecologistes en Acció Efectes de la crisi de la COVID-19 sobre la qualitat de l’aire urbà a Espanya[2], elaborat a partir de mesures oficials en 24 ciutats, conclou que la reducció dràstica del trànsit s’està traduint en una millora sense precedents de la qualitat de l’aire, amb els contaminants molt per sota dels límits legals i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. La inestabilitat atmosfèrica de març també ha contribuït a aquesta millora.

Des de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març s’ha produït una reducció dràstica dels nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) en les principals ciutats, reducció que s’ha quantificat en un 55% dels nivells de contaminació habituals en aquestes dates durant l’última dècada. I encara que no són objecte de l’informe, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i l’ozó també han disminuït de manera notable en la segona quinzena de març. La dràstica reducció de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), principal contaminant precursor de l’ozó, pot haver contribuït a aquesta circumstància, al costat del temps inestable i plujós. Anàlogament, les emissions de CO2 han baixat molt significativament, en la mateixa proporció que ha baixat el consum de combustibles fòssils.

Òbviament, la Covid-19 és un perill per a tots i tots desitgem que passe prompte, però hauríem d’aprendre algunes coses d’aquesta estranya situació. Per exemple que cal respectar i millorar els serveis públics i la investigació científica, i que també cal reduir el transport motoritzat a l’estrictament necessari per a tindre un aire net i frenar l’emergència climàtica. Recordem que l’Agència Europea del Medi Ambient ha calculat que cada any la contaminació urbana mata unes 30.000 persones a Espanya[3] (moltes més que el coronavirus) i empitjora la qualitat de vida de milions…

I la tercera bona notícia és que, amb tanta pluja com estem tenint aquest curs, pràcticament hem superat la sequera crònica que hem patit durant els últims anys, tal com podem veure en la gràfica dels embassaments del Xúquer[4]:

En fi, entre tantes males notícies, també hi ha de bones…

Pedro Domínguez

 

[1]https://elpais.com/sociedad/2020/04/09/actualidad/1586437657_937910.html

[2]www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/04/informe-calidad-aire-covid-19.pdf

[3]https://elpais.com/elpais/2018/06/21/ciencia/1529592814_225910.html

[4]www.embalses.net/cuenca-7-jucar.html