Relació d’activitats esencials que continuen funcionant

0
128

BAN (6)

L’ALCALDE FA SABER

 

S’aprova el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, es regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d’altre, de caràcter obligatori i limitat en el temps del 30 de març al 9 d’abril, per a tot el personal laboral per compte d’altre que preste serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen activitats no essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Resulta essencial:

 • Proveïment del mercat de béns i serveis de primera necessitat, aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris
 • Hostaleria i restauració a domicili
 • Tecnologia sanitària, materials necessaris per prestar serveis sanitaris.
 • Transport de persones i mercaderies, que continuen amb l’estat d’alarma. Subministrament de combustible
 • Institucions Penitenciàries, protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, trànsit i seguretat viària. Protecció víctimes de violència de gènere.
 • Centres sanitaris i d’atenció a majors, menors, persones dependents o amb discapacitat i les persones que treballen en empreses. Atenció sanitària animal.
 • Punts de venda de premsa i mitjans de comunicació.
 • Serveis financers bancaris, d’assegurances i d’inversió.
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes per al seu funcionament.
 • Servei postal. Distribució de productes adquirits per internet, telèfon o correus.

EN L’ÀMBIT LOCAL

 • Se suspèn el canvi d’estacionament mensual fins a l’1 de juny
 • Se suspèn la campanya de celebració d’aniversaris dels xiquets i xiquetes per la prohibició d’activitats no essencials. Volem agrair-los a tots el seu esforç i vos comuniquem que treballarem per a fer una celebració en passar esta situació.