La ideologia patriarcal / Opinió: Enric Blay

0
207
Enric Blay

LA IDEOLOGIA PATRIARCAL

El model occidental segueix mantenint valors dominants patriarcals assumits com ideologia. El 8 de Març, dia internacional de la dona, es commemora la mort de dones treballadores, en la lluita pel seu alliberament, però també el qüestionament d´eixos valors.

La societat en conjunt deu analitzar si és aquest el futur que desitgem o pel contrari comencem a qüestionar la realitat històrica de dominació d’una classe contra l’altra, dins de cada classe un

un gènere contra l´altre, quan no, el gènere d’una classe contra el gènere de l’altra i dins d´un gènere la confrontació entre aquells que pertanyen a un gènere reconegut per tots contra aquells que tenint un gènere oficial tenen una forma diferent de viure la sexualitat.

La violència masclista causant de l´assassinat de més de mil dones als darrers 10 anys, la discriminació salarial, prestacional i altres causes, demostren el fracàs d´eixos valors i la necessitat de superarlos, especialment en el sistema educatiu, formatiu i cultural per a criar nens en l´igualtat.

A la nostra societat el poder legislatiu, el poder judicial i el poder econòmic han estat històricament dirigit per hòmens i la història escrita per hòmens  baix  l´androcentrisme. Això va suposar la implantació d´unes pautes culturals encaminades a mantindre eixos valors patriarcals que ens trobem diàriament als mitjans de comunicació, al treball o a casa.

Als mitjans de comunicació en el llenguatge sexista, En el terreny laboral, en la divisió del treball, que determinen quines són les tasques de la dona, quines les de l’home, de sempre els practicants dels valors patriarcals reconeixen que una activitat es socialment poc a menys importants si aquest es realitza per dones.
En l´aspecte social, es coneix pero no es reconeix la diversitat sexual i sols existeixen dos models oficial mascle-femella, negant així la resta de variants sexuals com el lesbianisme o l´homosexualisme.

Mentre les possibilitats de treball estiguen determinades per la relació gènere-sexe o es continue assignats color de vestit en funció del gènere,  s’està asumint eixos valors patriarcals.

Fins i tot, en l’aspecte biològic, no poden seguir argumentant-se més diferències biològiques que les relacionades en la reproducció. L´argument que un home te més força que una dona, dependrà de quin home i de quina dona.

En els nuclis de poder, s´està normalitzant l´incorporació de la dona, que sols accedeix quant demostra sobrada capacitat, però segueix existent nuclis con l´església on la dona ni pot ser Papa ni desenvolupar tasques rellevants.

El moviment feminista va nàixer per a fer possible replantejar i superar aquests valors patriarcals i afortunadament, la seua-nostra lluita va tenint bons resultats en la mesura que cada vegada es van enfonsant aquestes creences que conformen els valors patriarcals. El 8 de Març ‘encarna un dia de lluita contra totes les discriminacions i pel reconeixement ple de l´igualtat en tots els aspectes.

Enric Blay i Tomàs