Alzira recepciona el canal de les Basses dos anys després de començar les obres

0
395
El canal de les Basses ja és de propietat municipal en haver acceptat la seua recepció

El canal de les Basses ja és de titularitat municipal en acceptar els tècnics municipals de l’Ajuntament d’Alzira la recepció de les obres que va començar la conselleria de Medi Ambient en marc de l’any 2018, amb un pressupost de 1.324.000 euros.

El termini d’execució era, inicialment de 9 mesos, és adir deurien estar finalitzades en desembre de fa dos anys, però els diferents «modificats d’obra», realitzades al llarg de la seua execució i els tràmits administratius han endarrerit la recepció un total de 15 mesos.

El canal salvador

Esta primera fase del canal de 920 metres de llargària, va absorbir en una de les pluges torrencials, un total de 20 milions de litres, segons els tècnics «disminuïnt entre 30 i 35 cm» l’altura de la inundació de les Basses en novembre de 2018, quan no estaven culminades les obres. Des d’alehores ha evitat, en tres ocasions, que este barri d’Alzira tornara a anegar-se.

Este barranc artificial discorrix per davall de la redona on confluixen el camí dels Pescadors amb la CV-50, paral.lela a esta carretera fins la redona del bingo i per darrere de la Pirotècnia Crespo, desemboca en el barranc de la Casella, on unes comportes regulen el pas de les aigües.

L’objectiu d’estes obres, segons explicaren, en el seu dia, els tècnics de la Generalitat, “és dur a terme les actuacions tècnicament i econòmicament més adients per a millorar els problemes que a hores d’ara plantegen les escorrenties superficials, que en èpoques de pluja es produeixen a la zona de les Basses, com a conseqüència de la insuficient capacitat d’evacuació de la xarxa de pluvials existent”. Escorrenties que procedixen dels barrancs del Respirall, Fosc, Gracia Maria i el de l’Arena.

Cabal de desaigüe

El canal s’ha dimensionat geogràficament per a un període de retorn de 15 anys (aproximadament 19m/ s), però les condicions d’abocament esmentades fan que el cabal real que podrà desaiguar siga el corresponent a 10 anys de període de retorn (14,04 m/s). Ara bé, en esta primera fase, encara que el canal té la capacitat esmentada, l’obra de captació limita el cabal que es pot arreplegar a un període de retorn de 7,5 anys (11,43 m/s).

El consistori local, que ja ha redactat el projecte de la segona fase del canal, confia en obtindre durant esta legislatura les subvencions i el finançament adient per poder executar-la.