Amics de la Murta rebutja l’esborrany del Pla d’Usos Murta-Casella elaborat per Medi Ambient

0
364
El president d'Amics de la Murta Xavier Blasco (segon per l'esquerra) junt a directius de l'associació

L’Associació AMICS de la MURTA diu NO a l’esborrany del Pla d’Usos principalment per:

– És un Pla d’Usos PREVENTIU, ja que no arreplega la realitat actual de La Murta que, afortunadament, no sofrís cap invasió destructiva per part dels éssers humans.

– És un Pla d’Usos IDEOLÒGIC, ja que pretén posar la defensa del Medi Ambient en contra dels altres aspectes que conformen el Conjunt de La Murta (patrimoni, cultura, turisme, història, educació, etc.).

– És un Pla d’Usos RESTRICTIU, ja que pretén imposar restriccions sense cap justificació reial minvant el dret dels ciutadans a visitar i gaudir de La Murta.

– És un Pla d’Usos que es vol IMPOSAR des de la regidoria de Medi Ambient a la resta.

– No compta amb la participació ni el consens de totes les regidores amb competències en La Murta. (cultura, educació, turisme, patrimoni, etc.).

– Es devia fer un únic Pla d’Usos amb el consens de totes les regidories que tenen competències en La Murta i no un Pla d’Usos per cada regidoria i es devia comptar amb la participació de l’oposició municipal i de la societat civil.

– El Consell de Medi Ambient i el Consell Consultiu de Participació del Paratge Natural de La Murta són Consells, merament, consultius i no vinculats i en conseqüència no tenen cap capacitat de gestió.

– El Pla d’Usos de La Murta l’hauria de fer La Fundació Municipal, que des de l’Associació no parem de demanar a l’Ajuntament. Una fundació Municipal presidida per la primera autoritat municipal, amb representació de totes les regidories que tenen competències en La Murta, amb representació de l’oposició municipal i amb la participació de la societat civil (Amics de la Murta, Consell consultiu de participació del paratge natural de La murta, La Universitat, etc.).

– La Fundació Municipal deu ser l’òrgan encarregat de decidir si s’ha de fer o no un Pla d’Usos i quin Pla és el que, des del consens, necessita La Murta; així com de fer una planificació, a curt, mitjà i llarg termini, de les activitats i actuacions a fer en La Murta per a tots els aspectes que la conformen.

– Una Fundació Municipal que comptava amb el consens i el Vistiplau de tots els Grups Polítics que conformen l’actual Excel•lentíssima Corporació Municipal d’Alzira i que, per qüestions tècniques i polítiques, el Grup Municipal de Compromís per Alzira va trencar el consens i ens va dir que ara no veien amb bons ulls la creació d’una Fundació Municipal per a gestionar i finançar La Murta.

– L’esborrany de Pla d’Usos no contempla la declaració, des de l’any 2002, del patrimoni BIC (Bé d’Interés Cultural) que hi ha a La Murta.

– Tampoc contempla que, des de l’any 2007, hi ha un Pla Director de Consolidació i Restauració fet per la Universitat i pagat per la Generalitat. Pla que també detalla un Pla d’Usos del Patrimoni una volta consolidat i restaurat.

– Tampoc contempla els usos turístics, didàctics, culturals, etc, de La Murta.

Parla d’una suposada massificació de La Murta quant:

a) el mateix aparcament fa de regulador natural, ja que quan s’ompli la gent, com que no poden aparcar, se’n van.

b) de dilluns a dissabte a La Murta no va quasi ningú. Els diumenges i festius és quant, depenent de l’oratge, es poden donar pics puntuals de més gent visitant la Murta.

c) la immensa majoria de la gent que visita La Murta camina, de forma ordenada, per la senda històrica des de l’entrada fins a on estan les ruïnes, les bases i el Jardí Romàntic, etc.

Cal INVERTIR en La Murta abans de PROHIBIR.

– Cal dotar La Murta de personal qualificat per a gestionar els controls d’accés a La Murta i que l’entrada siga un control efectiu demanant el document nacional d’identitat i no una mera presa aleatòria del nom i cognom.

– Cal dotar a La Murta de personal qualificat per a fer complir les normes del paratge (no es pot fumar, no es poden portar les mascotes soltes, és obligatori arreplegar les caques de les mascotes, no es pot tirar fem, no es pot cridar, etc.).

– Cal dotar a La Murta de personal qualificat per a poder fer visites guiades per a donar a conéixer la importància de la flora i la fauna; així com del patrimoni arquitectònic, històric, cultural, etc.

– Cal dotar a La Murta de personal qualificat per fer tasques de manteniment tant de l’aspecte medi ambiental com del patrimoni arquitectònic de La Murta.

– Els diumenges, i dies amb puntes de més visitants, cal dotar La Murta de personal sanitari qualificat per a poder atendre qualsevol emergència.

– Els diumenges, i dies amb puntes de més visitants, cal dotar La Murta de personal qualificat en prevenció d’incendis per a poder atendre qualsevol emergència; així com poder evacuar ordenadament la vall en cas necessari.

Per tot açò, des de l’Associació AMICS de la MURTA, diguem NO a l’esborrany de Pla d’Usos de La Murta.

Francesc Xavier Blasco Vila.
President