El MUMA, la Casa Alós i el Museu Faller quedaran digitalitzats en el portal Riberana

0
272

El contingut expositiu del MUMA està en procés de digitalització

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha postat en marxa el portal Riberana on hi ha la possibilitat de conéixer diversos elements del patrimoni cultural i natural de la comarca. La ciutat d’Alzira aporta actualment al portal el Paratge Natural de la Murta i el monestir de Santa Maria, sens dubte un dels elements patrimonials més característics de la ciutat.

Estos dies el Departament de Patrimoni de la Mancomunitat està digitalitzant tots els elements que es custodien al MUMA, la qual cosa derivarà en el fet que prompte podrem tindre el lliure accés universal del patrimoni municipal en l’espai Riberana.

Isabel Aguilar, tinent d’alcalde i regidora de Patrimoni Cultural, ha estat supervisant les tasques de digitalització que tenen com a finalitat oferir un servei molt didàctic des del punt de vista tant turístic com científic, a més el portal Riberana estarà en actualització contínua i permet l’accés en valencià, castellà, anglés i francés. La digitalització i catalogació dels béns permetrà la seua preservació, difusió i posada en valor.

Casa Alós i Museu Faller

“Una vegada es finalitze la digitalització dels elements patrimonials del MUMA es farà la mateixa tasca en la Casa d’Alós, així com en el Museu Faller, la qual cosa permetrà que qualsevol ciutadà a través de la plataforma tinga accés a tots els continguts dels nostres museus, que podran ser consultats per particulars, així com per experts en patrimoni de qualsevol país del món a través de les noves tècniques de continguts en 3D”, segons la regidora de Patrimoni Cultural.

Els professionals d’aportar continguts a Riberana han assenyalat a la regidora que el portal complix la funció de conservació (models amb representacions fidedignes, com és el cas dels models 3D), documentació, accés (permet la consulta sense límit geogràfic o horari) i difusió. Els elements que mostra són multimèdia i hipertextuals, la qual cosa permet afegir informació a diferents nivells i relacionar elements entre ells.

Un pas més, gràcies a la Mancomunitat de la Ribera, en la tasca marcada per a esta legislatura des de les regidories de Patrimoni Cultural i Turisme per tal d’apropar l’oferta patrimonial i turística d’Alzira.